juni 06, 2010

Nationalsången är national!!!!

Öppet brev till svenska riksdagen.


Jag ser att rektorer och annat gottfolk anser den svenska nationalsången för rasistisk, eftersom den just är national och till med skriven på svenska!


Dybeck kunde tydligen inte arabiska, vilket är förargligt.

Under dessa märkvärdiga förhållanden får jag tacka för svenska regimens frikostighet mot svenska folket den sjätte juni att vi fick lov att vara nationella hela långa dagen utan att riskera bli överfallna med hånord eller knytnäve och kallade rasister.

En dag i året, den sjätte juni!