juni 19, 2010

Messerschmidt medstifter af gruppe for pressefrihed i EU

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, har sammen med det polske medlem af Parlamentet, Marek Gróbarczyk stiftet en gruppe for presse- og ytringsfrihed i EU-Parlamentet. Anledningen er blandt andet menneskerettighedsdomstolens krucifiks-dom, som er rettet mod krucifikser i det offentlige rum, men som også har rejst diskussion om Dannebrog. Gruppen vil på et bredt plan beskæftige sig med de mange aktuelle udfordringer mod friheden til at ytre sig. ”Der findes mange forskellige vinkler på problemstillingen, og der er stærke variationer mellem de forskellige medlemslande. Mens der det ene sted stadig er tydelige tegn på statslig censur og undertrykkelse, er selvcensur og flokmentalitet blandt journalister, kunstnere og forfattere problemet et andet sted”, siger Morten Messerschmidt.

På det stiftende møde deltog Morten Messerschmidt sammen med medlemmer af det konservative polske parti PIS (Sandhed og Retfærdighed). Det polske parti er medlem af en af de øvrige to EU-kritiske grupper i Parlamentet, men det er forventningen, at gruppen vil række ud over dette.”
Jeg har det godt med, at denne gruppe kan arbejde på tværs af politiske skel, og det er mit håb, at vi kan tiltrække frihedselskende medlemmer fra alle politiske grupper i Parlamentet, idet ytringsfrihed er et tværpolitisk anliggende, som alle demokratisk indstillede mennesker bør have interesse i. Det her handler ikke kun om Muhammed-tegninger og islam, men i lige så høj grad om den undertrykkelse, der udøves fra magthavere, eller som er resultat af gruppepres og politisk korrekthed. Det vigtige er, at alle aspekter kan diskuteres frit,” siger Morten Messerschmidt.

Pressemeddelelse Strasbourg, torsdag den 17. juni 2010/kaho .