juni 30, 2010

Hvad sagde Knud Lundberg!Bibliotekscentralen, der som alle andre i massemedie-branchen gjorde sit for at fremme kommu-nistiske synspunter under den kolde krig udgav også et såkaldt ”bogmærke” om sport i 1973. Det var skrevet af bibliotekar Inge Margrethe Ejsing. Der står bl.a.: ”Idrætten har i den seneste tid været genstand for debat: Man har beskyldt den for politisk infil-trering og for at fremme nationalisme og heltedyrkelse”.

Læge og fodboldsspiller Knud Lundberg var ikke enig. I et interview i Politiken sagde han: ”Som man i Victoriatiden søgte at udrydde kønsdriften, forsøger pædagogerne i dag i børnehaven og skolen at udrydde børnenes kampdrift og konkurrencelyst. Det er ligeså umuligt, og undertrykkelsen af disse drifter er ofte direkte skadelig. Den er en af årsagerne til f.eks. den stigende vold blandt unge.”

Pædagogerne havde sine idéer fra psykologerne. Således stod der i psykolog Eggert Petersens trivselsprogram, udgivet af Socialdemokratiet i 1969, at konkurrenceindholdet i folkeskolen skulle ”afsvækkes” og samme princip så vidt muligt overføres på alle andre uddannelsessystemer.

Knud Lundberg hævdede derimod, at ”Kamp-driften er funda-mental og ligeså umulig at fjerne som menne-skets andre med-fødte drifter. Man kan ikke fjerne en mands sult ved at sulte ham”, og ”hvad er der i vejen med at stræbe efter at blive den bedste, når der blot ikke er tale om noget ræs?”, - ”Jeg tror, at mange af de unge, som ikke har konkurreret, ikke har lært at tabe. Det kommer til at svie til dem selv, når de slippes ud i erhvervslivet. Det øvrige samfund er realistisk nok til at erkende kampdriften, selvom nogle ideologier vil afskaffe den”.

Kun psykologer kan i deres forvrøvlede tankespindsverden forestille sig, at de (hvilken storhedsvanvid!) kan lave om på universet. Konkurrence er en naturlov. Alt levende deltager, en kappestrid om at leve og overleve.
Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 3 1977