juni 08, 2010

Åbent brev til Kbh.s Kommune fra Poul Berg

Under henvisning til det kommende moskebyggeri i København er der et par ting, som ingen åbenbart helt har fået fortalt eller vil tro på.

Til Københavns Borgmester institution

De folkevalgtes uvidenhed eller påtvungne/påtagne politiske korrekthed er dødsens farlig for landet. Det samme gør sig gældende i hele den frie verden. Man går ud fra, at islam bare er en anden form for kristendom og indeholder den samme medmenneskelighed og kultur. Det er islam ikke. Islam betyder død over alle “vantro”, der ikke tager sig i agt. Det er en krigerisk, politisk organisation, der intet har at gøre med religion. Muhammed var en svindler, og Allah er kun hans egen opfindelse. Alle de ignoranter, der jubler over muligheden for at bringe dette fjendske fremmedelement ind i vor verden, er at betragte som nye Fritz Clausener, Paul Nielsoner, Lasse Budtzer, Uffe Ellemanner eller Quislinger.

Islam tror på sin egen universalitet og ”Allahs eneste religion”, og muslimer bliver i islam påbudt at underlægge hele verden under islam ”indtil der bare findes muslimer i verden”. Under islams love om underkastelse får ikke-muslimer valget mellem at konvertere til islam, betale en voldsom skat, som skal betales offentligt eller dø. Selv om betalingen foregår efter aftale, bliver den betalende forfulgt, ydmyget og trakasseret for ikke at opgive sit vantro liv. Han har ikke politiske rettigheder på linje med muslimer. Vantro betragtes ikke som ligeberettigede borgere, de bliver ikke ligebehandlet ved ansættelser, ansøgning om bolig, og specielt ikke i forbindelse med besættelse af ledende stillinger. Dette er normalt, og har været det i næsten 14 århundreder i alle islamiske lande med kristne mindretal. Denne underkastelse er først og fremmest en anerkendelse af islams politiske førsteret over alle andre systemer, og denne overlegenhed er det obligatorisk at acceptere.

Dernæst, i sin rolle som overlegent religiøst og politisk system, bygges moskeer overalt. I islamiske lande har andre religioner forbud mod at vise deres tro åbent og bygge deres hellige huse: Byggeri af kirker og lignende er stærkt begrænset og kontrolleret. På denne måde er moskeen et fast symbol på den religiøse og politiske identitet af folket. Moskeen er muslimernes kaserne. Kuplen beskriver de som stålhjelmen, minareterne som spyd og halvmånen som et segl. Enhver troende er Allahs soldat. Allerede i dag er fødselstallet dalende blandt landets oprindelige beboere, da man ikke ønsker, at ens afkom skal lide det, der er værre end døden under den snarlige islamiske magtovertagelse. Tænk jer om, og sæt jer ind i problemet. Der er nok, der kan fortælle jer om det.

Med venlig hilsen
Poul Berg,
Rønnebærvej 6,
6430 Nordborg