juni 27, 2010

De glemte at ändre tronfølgerloven

Den norske "Fria tider" skrev den 10 juni 2010,

at den svenske tronfølgerlov, Successionsordningen, förbjuder alla ”kätterier” mot den rena evangeliska läran.
GRUNDLAGEN. Det finns ett ämbete i Sverige som ingen muslim i världen kan få. Såväl kronprinsessan som hennes blivande make måste nämligen fördöma islam – annars förlorar de sin plats i successionsordningen. Nu rasar vänsternyhetsbyrån TT mot kravet.

Statsministerkandidat 2010. Har uppenbarligen religionsfrihet.
Enligt 1809 års successionsordning ska kungahuset vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”.

Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

”Otidsenligt!” skanderar debattörerna… eh jag menar journalisterna på nyhetsbyrån TT och konstaterar i sin ”nyhet” att ”alla kätterier” fördöms, bland annat de som ”muhammedanerna” gör sig skyldiga till.

– Det är klart att i ett land som nu har en stor muslimsk minoritet kan det vara stötande, säger Olof Ruin, professor i statsvetenskap och grundlagsexpert.
TT menar också att ”expertis” frågar sig om man borde ändra i grundlagen.