juni 26, 2010

Jura og politik

Retssagen mod Langballe kan næppe betegnes som andet end politisk. I den forbindelse kan det være på sin plads at læse indlægget om retsvæsenets udklædning i Multikulturens Norge.

Og her kommer noget ældre supplerende tekst:

Blandt den kolde krigs mange kommunistiske dækorganisationer og marxiststyrede foreninger i Danmark bør nævnes ”Retspolitisk Forening” og ”Demokratiske Advokater”.

Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet den 4. juni 1978. Den omtaltes i bladet ”Juristen og Økonomen” af universitetsadjnkt Noe Munck, der selv sad i bestyrelsen. Han var rekrutteret fra den venstreextremistiske professor Ole Krarups kreds. Bestyrelsen talte også andre fra yderste venstrefløj såsom advokat Jan Schultz-Lorentzen, byretsdommer Ole Bohr og universitetslektor Henrik Zahle, der redigerede tidsskriftet ”Retfærd”. Det blev udgivet af det socialistiske forlag Modtryk og angav selv at være et marxistisk-juridisk tidsskrift. Lektor Jørgen Jepsen fra Århus Universitet var formand for foreningen.

Cand.jur. Jørgen Jepsen, f. 1930, var initiativtager til ”Dansk Retspolitisk Forening”.
Han kastede sig specielt over kriminologi med studier både på hjemmeplan og i USA, bl.a. om prognoser for kriminalitetens udvikling. Han blev desuden engageret i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Han opnåede PH-prisen i 1970 og efter to år som fuldmægtig i Fængselsdirektoratet blev han knyttet til Sydjysk Universitetscenter.

Jørgen Jepsen sad i Landsforeningen for Mentalhygiejnes bestyrelse i en årrække og godtog deres samfundsnedbrydende ideologi. Han skrev flere bøger og artikler om narkomaner og narkotikaproblematikken bl.a. - sammen med psykolog Karen Berntsen - artiklen ”En rationel narkotikapolitik” i Politikken. Som tit berørt her på Spydpigens blog var narkomanien Mentalhygiejnens store levevej med millioner i statsbidrag uden at kunne fremvise bevislige resultater. Man havde jo også i forvejen fortalt, at behandlingen var et experiment – ligesom Christiania var det.

Jørgen Jepsen var med til at udforme socialdemokratiets narko-debatoplæg i 1972! Det gik – lidt tilsløret – ind for fri hash bl.a. ved sammenligning med frokostøllen. (Og iøvrigt afsløredes oplæggets uhæderlighed: man havde frækt væk ladet to politifolk lægge navn til skriftet, skønt de ikke havde været med til at skrive teksten!).

Da den mentalhygiejniske underafdeling, BRIS, oprettede støttefonden ”Børns Vilkår”, blev Jørgen Jepsen sammen med andre kommunistbegejstrede, konsulent for organisationen.

Jørgen Jepsen var modstander af øget politiindsats. JyllandsPosten harcelerede i en leder (25.8.1981) over ”den såkaldte kriminolog”, som havde oprettet en komité, der skulle forhindre at der opstod ”social uro” i direkte konfrontation mod politiet f.eks. i Christiania på ”Byggeren” o.l. Og han foreslog, at politiet ikke altid skulle gribe ind mod ulovligheder.

Han underviste på SFOF i retssikkerhed og retspolitik og lighed for loven etc.

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 1/1979 og Familieværnets jyske telefonavis 8. april 1980

Om "demokratiske Advokater" næste gang.