juni 20, 2010

Gældsfællesskabet i EU

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlmentet, Morten Messerschmidt, opfordrer regeringen til at lade spørgsmålet om en EU-kontrol af finansloven prøve ved en folkeafstemning. ”Eurozonen er med milliard-hjælpepakkerne blevet forvandlet til et gældsfællesskab hen over hovedet på befolkningerne og i åbenlys strid med EU´s traktatmæssige grundlag. Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident Nicolas Sarkozy har peget på, at en traktatændring kan blive nødvendig, hvis den øgede kontrol med medlemslandene skal hvile på et lovligt grundlag”, siger Morten Messerschmidt.Han mener, at den danske regering har været alt for ivrig efter at underlægge sig EU i spørgsmålet om kontrol af finansloven – specielt fordi Danmark er det førende dydsmønster, og fordi Danmark ikke har indført euroen:”I Storbritannien har premierminister David Cameron udtalt, at han vil nedlægge veto mod enhver traktatændring, som overfører mere magt fra London til Bruxelles. Danmark bør indtage en langt mere offensiv holdning over for en øget kontrol. Ifølge Grundloven skal befolkningen konsulteres i spørgsmål om suverænitetsafgivelse, og efter min opfattelse er der med EU-kontrollen af finansloven samt den bebudede underkastelse i forhold til sanktioner tale om en afgivelse af suverænitet”, siger Morten Messerchmidt. Morten Messerschmidt peget på, at såvel den franske som den tyske model for et økonomisk fællesskab er uspiseligt for Danmark. ”Franskmændene ønsker en egentlig økonomisk EU-regering, som skal føre til en harmonisering af økonomierne i eurozonen, mens Tyskland ønsker at udbrede kontrol og sanktioner til samtlige 27 medlemslande. Ingen af delene er til Danmarks fordel, og ingen af delene kan gennemføres uden en traktatændring. Den danske regering bør under alle omstændigheder spørge danskerne, om de ønsker at sige ja til EU-kontrol”, siger Morten Messerschmidt.


Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF i EU: Danskerne skal stemme om EU-finanskontrol. København, søndag den 20. juni 2010/kaho