juni 21, 2010

For meget og for lidt er Fandens målI går viste det svenske TV en dokumentarfilm om hetitternes kongedømme i Lilleasien på tusindtallet f.Kr. Dette mystiske folk levede under meget strenge love, som endog regulerede kønsdriften.

De havde ikke læst Ulla Dahlerups udmærkede artikel i Fyens Stiftstidende 2/6 om ”puritanismens vogtere”. Hun angreb den tossede svenske lov, der gør det kriminelt for mænd at benytte sig af ludere. De mænd, der vælger denne udvej, gør det næppe uden anledning, eftersom det jo trods alt må være et sørgeligt surrogat i forhold til en kærlighedsaffære. Og man kan da sagtens tænke sig flere rimelige begrundelser.
Den svenske lov skyldes sikkert noget autoritært i den svenske folkesjæl. Helt uhyrligt var justitsminister Beatrice Asks forslag at man offentligt skulle afsløre ægtemænd på gale veje ved information til familien i en stærkt farvet kuvert (sic!)!

At bilde sig selv og vælgerne ind, at socialdemokratiet kan afskaffe verdens ældste erhverv, er rystende naivt. I århundreder har man straffet pigerne, pisket dem ved kagen (retterstedet) og drevet dem ud af byerne med hån og spot.

”En stat skal ikke lovgive om kønsdriften”, skriver Ulla Dahlerup.

Nej, ingen dyneløfteri her.

Og dog! På nogle punkter må staten blande sig: I Sverige har et socialdemokratisk rigsdagsmedlem, Monica Green foreslået, at man ændrer loven imod incest (blodskam) og lovliggør sex mellem voksne (f.eks. søskende). Det kan imidlertid resultere i defekte børn og er således ikke i samfundets interesse. Altfor løsagtigt sex er heller ikke i samfundets interesse, da det kan give epidemier af könssygdomme.

Psykolog Eggert Petersen skrev i sit udkast til partiprogram for socialdemokratiet i 1969, at forældremyndigheden skulle begrænses (læs: afskaffes!) og at man fra sin sexuelle modenhedsalder (hvilket vil sige fra 11-12-13 år) selv må bestemme sit sexualliv.
Da børn i den alder næppe kan bedømme verdens brogethed, vil de i høj grad være prisgivet voksne.
Det er derfor vigtigt, at staten beskytter børnene mod udnyttelse og præmatur introduktion til voksenlivet.
Det gælder ikke bare korporlige handlinger, men også psykiske overgreb. I revolutionens navn kastede 68´erne sig over disse endnu ikke voksne børn og fyldte dem med uetisk læsestof både i skolebøger og børnebøger.

I Sverige har vi en meget aggressiv sexorganisation, RFSL, Riksførbundet før sexuellt likaberættigande, for alle mulige og umulige sexformer, herunder homosexualitet.
Denne organisation fik foden indenfor i regeringen og opnåede -
trods årelang modstand - obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”eksperter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspørgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De har i deres blad vist fotos af småbørn med tekst i stil med ”Her er Lise på 4. Hun er lesbisk”, og de går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger - og omvendt. De samme idéer finder vi i andre europæiske lande og i USA

Så er vi efterhånden tæt på problemet pædofili, noget der er helt legalt og ikke ualmindeligt i islam. I Indonesien har en af verdens største islamiske organisationer, Nahdlatul Ulama, udstedt en Fatwa (religiøs retningslinje), at mindreårige piger kan gifte sig, hvis de ønsker at stifte lykkelige familier.

Måske var det af hensyn til de mange indvandrede muslimer, at EU´ med sin gennemtrumfede Lissabontraktat åbnede for muligheden at lovliggøre pædofili i Europa. De fleste politikere orkede nok ikke at læse sig igennem hele traktaten, men godtog den som den var på godt og ondt, og så må vi se, hvad det udvikler sig til. I går viste det svenske TV en dokumentarfilm om hetitternes kongedømme i Lilleasien på tusindtallet f.Kr. Dette mystiske folk levede under meget strenge love, som endog regulerede kønsdriften.