juni 14, 2010

Brev fra nordmand.

Herr Justisminister Storberget!

Jeg ser at det kommer kritikk mot utsendelsene av asylsøkere. Dette vil alltid komme fra uansvarlig hold, fra de som ønsker fri masseinnvandring uansett følgene for land og folk.
Du skal vite at disse utsendelsene har støtte i folkeflertallet selv om det høres annerledes ut utfra desibelnivået. Det er Ola og Kari på grasrota som føler galskapen ved masseinnvandringen, ikke de som sitter på et kontor i en eller annen såkalt "menneskerettighetsorganisasjon" eller i varmestuene på Stortinget, disse som gladelig overser at nordmenn også har rettigheter som mennesker og som nasjon.
Herr Storberget: Fortsett utsendelsene! Innvandringslobbyen har lenge nok fått drive sin asylgalskap! Nå trengs handling og styrke! Stå PÅ!

Med hilsen Norvald Aasen, 6983 Kvammen.