juni 07, 2010

Hvad der er sparet er fortjent

Klip fra Nordjyske Stiftstidende 06.06.2010: Giv en forklaring om Kulturel Forening for Børn og Unge

Af P.H. Bering pens. afd.forstander (Aalborg Universitet), medlem af SIAD.

SOMALISK FORENING : Byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen (R) kræver (1.6.) en undskyldning fra Rikke Karlsson (DF), fordi hun mener, at folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune har svigtet sin tilsynspligt i forbindelse med Kulturel Forening for Børn og Unge i Aalborg. En forening , som huser Nordjyllands største moské. Den radikale Daniel Nyboe Andersen, der er medlem af folkeoplysningsudvalget, skriver, at folkeoplysningsudvalgets tilsyn med foreningen "på ingen måde (kan) kritiseres", men tværtimod har været "et forbilledligt og grundigt arbejde". Nu har udvalget så omsider inddraget den årlige kommunale støtte på 220.000 kr, og det er ok, men hvorvidt udvalgets arbejde i øvrigt bør kaldes "forbilledligt og grundigt" burde hr. Nyboe Andersen nok lade andre om at vurdere. Man må jo egentlig håbe, at skandalen skyldes, at kommunen har været uvidende. Men eftersom den stedlige imams udtalelser, hvor han anbefaler omskæring af pigebørn, var almindeligt kendte, er det svært at tro på.

Når et fremtrædende medlem af en af kommunen støttet organisation udtaler sig til fordel for skamfering af pigebørn, burde det få selv det sløveste kommunalbestyrelsesmedlem, og specielt da et medlem af folkeoplysningsudvalget, op af stolen. Når det ikke er sket før nu, og efter at Jyllands-Posten havde rejst sagen og SIAD havde demonstreret mod moskeen og dens omskæringsbegejstrede imam, må det have andre årsager - hvilke?

I alle fald skylder Rikke Karlsson bestemt ikke Daniel Nyboe Andersen nogen undskyldning. Tværtimod. Han og resten af kommunens Folkeoplysningsudvalg skylder byens borgere en meget dybtfølt undskyldning - og en forklaring, hvis dette er muligt.
Nå ja, forresten: Politimesteren skylder os også en forklaring. Kønslemlæstelse er en alvorlig forbrydelse i Danmark. Og det er også ulovligt at opfordre til forbrydelser. Politiet har pligt til at skride ind mod forbrydelser. Hvorfor er det ikke sket i dette tilfælde?Spydpigens kommentar:

Alene den kendsgerning, at det var en somalisk forening, der stod bag, burde have fået kommunen til at fokusere på risikoen for "kulturel" omskæring af småpiger, da somaliere lægger meget vægt på dette, hvilket har været omtalt flere gange inden for det sidste tiår.

Og var angivelsen "- for Børn og Unge" måske en ren økonomisk fidus!