juni 11, 2010

Indvandring fører til almen fordummelse

Ifølge Chefen for den tyske Bundesbank. Thilo Sarrazin, bliver vi lige så stille dummere i gennemsnit.
Det resultat kommer han til gennem de mange tal i forbindelse med indvandringen fra Tyrkiet, den nære Orient og Afrika. Indvandrerne har mindre uddannelse end folk fra andre lande.
Sarrazin har ofte provokeret med udtalelser om indvandrere.

Sarrazins ytringer passer slet ikke ind i det billede, som de politisk-korrekte massemedier giver os. De priser indvandringen som en berigelse. Indvandrere får tilmed flere børn end tyskerne , siger Sarrazin. Der er ”forskel på formering mellem mennesker af forskellige intelligenskategorier.” Intelligens gives videre fra forældre til børn. Arveandelen ligger på knapt 80 %. Nogle af publikum reagerede med en mumlem.

Sarrazin advarer mod fordummelse ved indvandring.

Kilde: Det tyske ugeblad "Die Welt"
http://www.welt.de/politik/deutschland/article7994783/Sarrazin-warnt-vor-Verdummung-durch-Einwanderer.html