juni 15, 2010

Så er det Valdemarsdag igen.

Den dag, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen under slaget ved Reval i Estland 1219. Men alle kender nok den historie, så jeg må fortælle noget andet.

Der er ganske bestemte regler for brug af Dannebrog.

Stutflaget er til alment brug, mens splitflaget er forbeholdt kongehuset. Dog er der gennem årene givet tilladelse til forskellige statsinstitutioner samt til nogle få private firmaer at føre splitflag. De private skal på en eller anden måde have gjort sig fortjent til den æresbevisning.

Brygger J.C.Jacobsen, som oprettede Carlsbergbryggeriet i 1847, stiftede den 25. september 1876 Carlsbergfondet, hvortil han testamenterede hele bryggeriet, Gammel Carlsberg. Fondets opgave var at støtte de grundlæggende videnskaber, derunder det Biologiske Institut, der bl.a. gav sig af med kræftforskning, Carlsberg Laboratoriet og desuden Frederiksborgmuseet i Hillerød.

I anledning af fondets oprettelse kom Chr. 9 på besøg på Carlsberg den 10. oktober 1876 og spurgte ved den lejlighed, om han til gengæld kunde gøre noget for bryggeriet? J.C.Jacobsen bad da om tilladelse til at føre splitflag. Han må have været sikker på et gunstigt svar, for knapt havde kongen givet sit Ja, før splitflaget gik til tops på bryggeriets flagstang. Den officielle tilladelse forelå først den 14. oktober 1876.

SKÅL for brygger Jacobsen og for Dannebrog, verdens ældste endnu brugte flag. Danernes flag.