juni 11, 2010

Kære journalist, vil du være med til pk-propaganda?

At Geert Wilders kamp for ytringsfriheden ikke huer EU, er soleklart, når man ser, hvilke retningslinjer, de angav for journalister i EU i 1995:

I slutrapporten fra Den rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Bruxelles den 23. maj 1995, 6906/1/95 står der, hvordan EU-landene skal bekæmpe oppositionen imod invandringen gennem undervisning fra barneskolen til universitet, forskning, retssystem, politi, reklame, massemedier etc.
Journalist-programmet lyder: ”Der opfordres til udarbejdelse af en adfærdskodeks for etisk journalisme som et instrument for frivillig selvregulering. Ved udarbejdelsen af sådanne retningslinjer skal overvejes visse effektive sanktionsmekanismer, som skal søges bakket op af professionen”.
”Man anbefaler, at der gives en europeisk mediepris for tolerance og forståelse ud over den eksisterende journalistpris mod racisme (indført af EU-kommissionen og Europarådet i samarbejde med Det internatiuonale Journalistforbund.” (side 33).
”For at få en afbalanceret reportage tilrådes en systematisk, kritisk overvågning af medienyhedsdækning og mediemodtagelse. Overvågningen bør ikke begrænses til de trykte medier, men bør også omfatte tv og radio” (side 34).
Til overvågning af disse og andre direktiver oprettedes EUMC-kontoret i Wien. Det er flere gange blevet afsløret som et uvidenskabeligt foretagende, nu sidst i december i forbindelse med kontorets årsrapport for 2005 (JP 18.12.2005).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den 22. april 2010 fortæller Uriasposten os, hvad der står på Journalisthøjskolens opslagstavle:

EU hædrer journalister, der fortæller offentligheden om “fordelene ved mangfoldighed”
Lidt om EU’s journalistkonkurrence der blandt andet skal sætte diskrimination på dagsordenen. Bemærk den politiserende kobling mellem racisme-bekæmpelse og multikultur-dyrkelse.
Vil du være med til at skabe fokus på mangfoldighed, bekæmpelse af diskrimination, fattigdom og social udstødelse? Så har du nu muligheden for at deltage i to spændende journalistkonkurrencer arrangeret af EU Kommissionen, hvor du kan vise dine journalistiske evner og vinde en pris…


Journalistkonkurrencen, der gennemføres for syvende år i træk, er åben for journalister, der skriver om diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, alder, handicap og seksuel orientering. Journalistprisen hædrer journalister i EU, som bidrager til, at offentligheden får en bedre forståelse af fordelene ved mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination.· European Commission – For Diversity. Against Discrimination