juli 01, 2010

Stockholmsforstaden Fisksätra er gået i fisk

Fyrtiotalisternas uppror mot samhället försiggick under Det kalla kriget och var inte bara baserat på Sovjetpropagandan, men också på Mentalhygienens ideologi, viss huvudtema var att spränga kärnfamiljbegreppet och överlåta barnens uppfostran till de mentalhygieniska psykologexperterna. Det lyckades fyrtiotalisterna i överraskande grad att nedbryta allmän moral och ”barnatro”. När folket tröttnade på det hopplösa samhällskaoset tydde man till en starkare och mycket strängare lagreligion, där man straffar varje försyndelse med tuktan hemmahörande i helvete.

Denna linje fortsätter tacket vara otrolig naivitet och okunnighet - inte minst i svenska kyrkan - över i ”dhimmitude”, där man inbillar sig genom dialog och vänskapsbesök att kunna leva ihop. Det kan man endast en kort stund (”frid i vår tid”). Man förstår inte eller nekar att se islams kärna: att islam och vilken som helst annan religion aldrig kan jämställas, eftersom islam skall behärska världen.


Hur kan kärlekens Gud vara identisk med en hatets gud ?