juli 03, 2010

Den perverse profet (fortsat)

Den perverse profet III (fortsat)

Her får vi at vide at sex-atleten Muhammed (utvivlsomt blandt mange andre) regner med at få Jesu moder, Jomfru Maria til hustru i Himlen efter sin død.
- Nå, mon ikke kristne kan sove roligt? Der hvor Muhammed nu er, finder han bestemt ikke Jesu moder!


NB: Har I muslimske venner og bekendte, så giv dem en kopi. I behøver ikke at ulejlige Abdul Wahid Petersen, ham har vi sørget for at orientere.


Den koptiske præst Zakaria Botros fortsatte med at læse op i TV fra andre kilder, såsom Sunan al-Nisa’i, ifølge hvilke Muhammad plejede at "besøge" alle sine kvinder på en enkelt nat, uden at vaske sig ind imellem. Her spurgte præsten: "hvorfor har man overhovedet optegnet sådanne obskøne og pinlige sager?"
Det var yderst underholdende, da fader Botros brugte tid på at analysere en anekdote, som er optegnet i Ibn Kathir’s al-Bidaya we al-Nihaya. Her er oversættelsen af hans lange beretning:

Profeten havde besejret jøderne i Khaybar og plyndret dem for deres ejendele. Blandt profetens andel af tyvekosterne var et æsel. Profeten spurgte æslet: "Hvad er dit navn?"
Æslet svarede, "Yazid Ibn Shihab. Allah har fra mine forfædre skabt 60 æsler, og ingen af dem blev redet på, undtagen af profeter. Der er ingen efterkommere af min bedstefar tilbage undtagen mig, og ingen profeter er tilbage undtagen dig, og jeg forventer at du vil ride på mig. Før dig tilhørte jeg en jøde, som jeg tit fik til at snuble og falde, så han sparkede mig i maven og slog min ryg."
Her smålo præsten og tilføjede "et taquiyya-udøvende æsel!" (taquiyya betyder den løgn, som muhamedaneren må bruge overfor ikke-muhamedanere o.a.)
Han fortsatte læsningen, "Profeten - må Allah's bønner og fred hvile på ham - sagde til æslet: "Jeg vil kalde dig Ya’foor, O Ya’foor!’ Ya’foor svarede, ‘Jeg adlyder.’ Profeten spurgte, ‘Er du lysten efter hundyr?’ Æslet svarede, ‘Nej!’"

Så udbrød præsten: “Selv et æsel rødmede af skam over jeres profets oversexede udspørgen! Her har vi, hvad der synes at være et mirakel - et talende æsel; og ud af alt hvad man kunne finde på at tale med æslet om, er jeres profets mest presserende spørgsmål om æslet er lystent efter hundyr?"

Så læste fader Butros fra Sahih Bukhari (5/2012)en beretning, hvor Muhammed gik til en ung kvinde, Umaima bint Nua’m's, hus og kommanderede "giv dig selv hen til mig!". Kvinden svarede, "skal en dronning give sig hen til rakkerpak?" Muhammed truede hende med knytnæven, så sendte han hende til hendes forældre.
Zakaria Botros: “- Så folkens, I indser at selv den gang, i disse mørke tider, var der folk, som havde principper, og ikke gav efter for trusler og pression. Men det virkelige spørgsmål er hvorfor Muhammad modsagde befalingerne i sin egen koran —“hvis en troende kvinde giver sig hen til profeten" (33:50) —ved at prøve på at tvinge denne unge dame?"

Endelig, med et udtryk af inderlig afsky, läser præsten fra en hadith in al-Siyuti (6/395), hvor Muhammad påstår at "I himlen vil Maria, Jesu moder, være én af mine hustruer."
“Vær så venlig, O profet,” sagde den koptiske præst alvorligt, “bland ikke vore helgener ind i
dine beskidte affærer." (Oversat af P.H. Bering fra Raymond Ibrahims referat).