juli 08, 2010

"Nyttige idioter"

Når jeg støder på kristne såkaldte ”nyttige idioter”, mennesker der af blåøjethed og manglende kundskaber hjælper nogen til noget uheldigt eller ondt, så tænker jeg tilbage på ”Danske Kirkedage”.

I 1980 foregik Kirkedagene i Aalborg under devisen ”Frihed og Fællesskab”. Formanden for Kirkedagskomitéen, Henning Fogde, fortalte i sit oplæg i Kirkedagspjecen at disse to ord rummede så meget og dog havde sine grænser. Kristne havde i historiens gang været med til at undertrykke andre. (Godt at tænke på!)

Ud af de fem foredragsholdere ved dagenes fællesarrangementer var der kun én virkelig ikke-marxist: Bertel Haarder. Og også i de enkelte sektioner var der pæn representation af marxister med forbindelser til samfundsnedbrydende grupper (bl.a. Korshæren, der var positiv til børneporno!) og/eller revolutinære elementer i Afrika og Latinamerika, men det var hovedparten af deltagerne sig nok ikke bevidst

Den venstrevredne fløj blev meget ophidset, da den hørte, at der var uddelt løbesedler i Aalborg med åben kritik imod Kirkedagene. En rektor blev grov i mælet og stak den kvindelige flyvebladsuddeler et knytnæveslag på åben gade. Hun blev bagefter kaldt ind for at stå skoleret for Kirkedagskomitéen, men de måtte erkende, at flyvebladsuddelingen alene var sket uden for deres Kirkedagsområde på offentlig gade i Aalborg og var fuldt ud lovlig i henhold til landets love.
De mente, at man kunne ikke overvære Kirkedagsarrangementerne, når man skrev kritisk om dem.

Strålende! Hvad var det, komité-formanden havde skrevet i introduk-tionen: Kristne havde i historiens gang været med til at undertrykke andre. Og her greb man direkte til vold på åben gade og rev flyveblade ud af hænderne på anderledes tænkende og ville smide ikke-marxister ud , når de åbent kritiserede kirkefolk, der gik ind for så uetiske ting som børneporno.

Og de snakkede om etik! Og frihed !
Det er nu 30 år siden. Jeg ved ikke, om Kirkedagene har bedret sig, men det er næppe troligt, da man stadig møder ufattelig megen naivitet inden for kirkefolk.
Ill.: "Kristne for Socialisme"s logo, affot. fra deres brochure på "Danske Kirkedage" 1980 i Aalborg.