juli 05, 2010

Norges Storting vil bevilge mer penger til seg selv

- Fra Facebook via Lars RønbeckNorulv ØvrebottenFør var det Stortingets administrasjon som sto for den daglige driften av nasjonalforsamlingen. Men så en dag fant de politiske partiene en ny måte å stikke sugerør inn i statskassen på. De begynte å bevilge penger til stortingsgruppene og ikke Stortinget, og de opprettet med andre ord en butikk i butikken.
Disse pengene har blant annet gått til fester og reiser, noe som ble avslørt var tilfelle for Fremskrittspartiet for noen år siden. Nå økes disse overføringene til partiene på Stortinget igjen. Som ingen revisjon har kontroll over.
Norge består av et tverrpolitisk nomenklatura som blir forsterket av slike stadig nye og større butikker i butikken. Uten de begrensninger på størrelsen som Brustad-buene har.
Politiske partier i Norge er avhengig av din og min stemme utelukkende fordi det bestemmer størrelsen på beløpene som de kan hente ut fra statskassen. Dette er et skinndemokrati. Hvor følgen er en elite som lever i en boble. Fjernt fra folk flest.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002518
Stortinget vil bevilge mer penger til seg selv - VG Nett http://www.vg.no/ Bevilgningene til partigruppene på Stortinget skjermes fra kutt, og politikerne går inn for å øke overføringene til seg selv til over 140 millioner kroner i 2011.