juli 12, 2010

Hvidbog om Sveriges katastrofale indvandrerpolitik


Sverige har i mange år ført en indvandringspolitik, som er bekymrende ikke bare for nabolandene, men for alle EU-staterne: er man først inde i ét land, så kan man udnytte mange andre love og regler der gælder for befolkningerne i EU


– Jan Millds ”Hvidbog” om det politiske facit af det multikulturelle Sveriges politik er letforståelig og lige på uden omsvøb

Den har været ventet med længsel, og der stilledes høje forventninger allerede inden den kom i trykken. ”Vitboken – Mængkulturellt facit” skuffer ikke læserne. På en let forståeligt måde afsløres alt det, som de etablerede massemedier så desperat forsøger at fortie – multikulturens totale mangel på logik og dens katastrofale konsekvenser for Sverige som velfærdsland.

Lad os være ærlige, hvormange bøger er der ikke, som den stressede svensker ikke orker eller har tid at komme igennem, på grund af bogens tykkelse eller nærmest overkomplicerede og højtravende sprog med tilhørende bureaukratiske udtryk? Det spiller ingen rolle, hvor vigtigt emnet er – de kan helt enkelt ikke få fat i ordene på siderne, de oplever litteraturen som for tung og tidskrævende og lægger den derfor til side.

Jan Millds ”hvidbog” kan beskrives som den rene modsætning til sådanne bøger – her har vi en letlæst bog med klare, tydelige og enkle analyser og argument, lette at opfatte og videreformidle. En bog, som afslører det multikulturelle experiment uden at føre læseren ind i uforståelige begreber. Letfattelig er et passende ord til beskrivelse af den nyudkomne bog. Letfattelig og ærlig.

Hvidbogen tager fat på det multikulturelle samfunds ”skjulte” fejl, konsekvenser og følger. Vi får med hjælp af enkle diagrammer, citater og billeder klarhed over, hvordan det egentlig står til med dette ”multikulturelle samfund”, som magten har forundt os enfoldige svenskere. Hvor meget koster indvandringen egentlig?

På hvilket niveau diskrimineres svenskerne, og hvordan viser det sig? Er ensomkommende børn virkelig børn, og hvordan forholder det sig i virkeligheden med bidtragsfusket? Jan Millds ”Hvidbog” giver direkte svar på det meste, som angår multikulturen.

Jan Milld har skrevet bogen. Han har været politisk aktiv siden 60´erne og er nok den i Sverige, som har samlet flest fakta om indvandringspolitikken, oplysninger som han begyndte at gøre rede for i ”Blågula frågor”, først i tidsskrifts form 1994 og fra 1996 på hjemmesiden bgf.nu. Initiativtager til bogen var, foruden Milld selv, Kenneth Sandberg, Bjørn Hammarbæck, og den nu afdøde blogger Weine Berg, mest kendt som ”rakryggad” (standhaftig og gennemreel). Målet var at gøre, hvad ingen anden havde gjort – at skrive et multikulturelt facit uden politisk korrekte skyklapper. Det lykkedes, og år 2010 lod man trykke et sammendrag af facitet, som ville være blevet på 700 sider, hvis man havde trykt det hele. I stedet for lod man det vigtigste komme ud i en bog på tæt ved 180 sider. Men hele den omfattende hvidbog kan dog læses på adressen www.vitbok.se

(fortsættes i morgen)

Vitboken, som er på svensk, kan købes på www.sverigebutiken.se.