juli 15, 2010

Soldater skoles til at acceptere islams barbari

Maria Böhmer har til opgave at løse integrationsproblemer for den tyske regering. Hun vil nu skole forsvarets ”kulturelle kompetence”, hvilket naturligvis kun kan sigte til at lære at omgås den såkaldte ”Fredens religion”. Før soldater sendes til opgaver i islamiske lande må de f.eks. lære ikke at forhindre stening af kvinder, men lære tolerant at tage del.


Open report fortæller:
Maria Böhmer henviste til at stadig flere soldater har indvandrerbaggrund, og ”dermed afspejler forsvaret det tyske samfund”, sagde hun. Gennem deres egen indvandrererfaring og sprogkundskaber kan disse soldater ”særligt følelsesmæssigt gå ind i forskellige kulturer, religioner og livsopfattelser”. Samtidigt får disse indvandrere igennem deres soldatertjeneste i det tyske forsvar ”chancen for på særlig vis at sige JA til vort Tyskland”.

Altså Hallo I unge: ingen alkohol, ingen svinekød og i tvivlstilfælde kast endelig den første sten! Det viser sand følsomhed i Allahs navn!


Kilde: den tyske Politically Incorrect 14.7.2010