juli 06, 2010

ØNSKER EUROPARÅDET EUROPAS UNDERGANG?

Ja, nå svikter også europarådet det de er satt til, nemlig å vokte om vårt demokrati på dette kontinent. Denne gjengen som ledes av den avdanka norske politikeren Thorbjørn Jagland, går nå ut og anbefaler sine medlemsland om IKKE å innføre et generelt forbud MOT bruk av burka og nikab på offentlig sted. Videre er de jammen sant så freidig at de oppfordrer det mest demokratiske landet i hele Europa, nemlig Sveits – til å oppheve forbudet mot bygging av minareter. Er det ikke det som heter og ha frekkhetens nådegave? Disse uhyrlige og lite gjennomtenkte anbefalinger som trolig er vedtatt i søvne av disse parlamentsmedlemmene fra rådets 47 medlemsland, de kan neppe være koblet til virkeligheten i dagens Europa.

Jo, en kunne fristes til å kalle dette et skikkelig supperåd som vedtar en felles holdning der de legger seg skinnflat og går inn for den totale kapitulering for islams rolle i hele Europa. Mens vi ikke hører et ord om de negative sidene med islamisme og terror. Samt at de harselerer om ”islamofobi” på oss som er bekymret for Europas framtid. Ser ikke Jagland som er leder for dette supperådet, at det er en meget stor frekkhet der de blander seg inn andre lands anliggende og suverenitet? Og der ethvert land har sin fulle rett til å bestemme over egen framtid? Prøver virkelig dette europarådet å legge føringer overfor frie nasjoner? Men heldigvis, så tror jeg neppe et land som Sveits vil følge oppfordringen til disse halvt hjernedøde, ubrukelige og utsjalta politikerne som sitter der uten makt og innflytelse, mens de leker politikk. Hadde de vært litt edruelige, så hadde de satt seg inn i, og ikke minst prøvd å forstå hvilke stor fare islam i virkeligheten er - og kommer til å bli for Europa! At denne gjengen heller ikke tar hensyn til de generasjoner som kommer etter oss, og som skal bo her, det er en stor skam! Alle er jo så opptatt av miljø i dag, mens de glemmer at dette ikke bare gjelder utslipp av farlige gasser, men også det å slippe inn farlige ideologier! Det hjelper svært så lite med et rent miljø, når det samme miljøet ødelegges av en totalt ukontrollert masseinnvandring av ukompatible individer, og som gjør det umulig å leve på dette kontinent i trygghet og harmoni med sin neste.

Jeg vil bare minne disse lite oppvakte menneskene som besitter plassen i europarådet, at Sveits er det eneste landet i Europa som kan kalles for demokratisk. Folket i dette landet blir hørt – og folkets mening blir vedtatt! Slik er det bare, og slik er det aldeles ikke i resten av Europa. Sveits har nemlig innbyggere som vokter om sitt land, i motsetning til resten av Europa som har lagt seg fullstendig flat for islams mange ønsker, krav og forordninger. Visse land har latt seg invadere og latt islam få utplassere sine symboler ute i det åpne rom, for at vi ikke skal glemme følgende beskjed: Her er vi. På Europas jord – og her akter vi å forbli – og dere blir ALDRI kvitt oss! Er det så vanskelig for Jagland og hans supperåd å forstå at islam ikke er en naturlig del verken av Sveits eller andre land i Europa? Samt at flertallet på dette kontinent enda så langt er europeere og kristne, og aldeles ikke muslimer? Mener europarådet at et fåtall religiøse fanatikere skal få bestemme over flertallet? Og dersom man ikke kan leve sammen med oss her, uten å se minareter og springe i moskeen, så er jo saken ganske klar: Det går nemlig bra om slike folk flytter på seg… Vi skal ikke ha noe knefall for islam! Denne primitive og totalitære krigsideologien er IKKE ønsket i Europa! La det være klinkende klart. Men med PK-klovnen og den kunnskapløse Jagland som president for dette europarådet, da er det jo ganske lett for at verden vil bedras.

Narvik, 25.06.10
AMUND GARFORS, Trålvn. 33, 8520 Ankenesstrand
Ill.: Magtens æsler -

der tynger på

folket.

Tegning af Daumier