juli 09, 2010

EU´s evindelige pressen på for at gennemtrumfe EURABIA


NEJ til fælles EU-udenrigspolitik og Albaniens optagelse i EU

Dansk Folkepartis to medlemmer af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt og Anna Rosbach, stemte i går i Strasbourg nej til såvel en rapport om styrkelse af en fælles EU-udenrigspolitik som et forslag om yderligere tilnærmelse mellem EU og Albanien med henblik på et albansk EU-medlemskab.

Morten Messerschmidt beklager, at der med afstemningen blev givet grønt lys til den fælles EU-udenrigstjeneste.

"Det skal naturligvis fortsat være op til de enkelte nationalstater at afgøre deres udenrigspolitik, som der på ingen måde skal etableres en EU-fællesnævner for. En ineffektiv EUudenrigstjeneste med flere tusinde højt betalte medarbejdere er ikke alene en åbenlys hån mod skatteyderne - det er også mangel på respekt for nationale interesser i de enkelte medlemslande", siger Morten Messerschmidt.

Heller ikke et albansk EU-medlemskab er noget, der på nogen måde kan komme på tale for Dansk Folkeparti eller EFD-gruppen (Europæere for Frihed og Demokrati) som Dansk Folkeparti er medlem af i EU-Parlamentet. Derfor stemte hele gruppen nej til en erklæring om Albanien.

"Et flertal i Parlamentet afviste at lytte til vore betænkeligheder i forhold til en visumliberalisering og den grasserende korruption i Albanien. Albanien er hverken politisk, økonomisk eller udviklingsmæssigt parat til et medlemskab af EU, og sporene fra den alt for hurtige optagelse af Rumænien og Bulgarien skræmmer stadig. Integrationen af disse to lande alene vil komme til at tage mange, mange år, siger Morten Messerschmidt.Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF i EU

København, fredag den 9. juli 2010/kaho