juli 24, 2010

Imod EU-medlemskab. For selvständighed og frihed.

Christoph Blocher, lederen af det schweiziske Folkeparti (SVP) i Zürich, tidl. medlem af Schweiz nationalråd og tidl. justitsminister, ser det som sin livsopgave med alle midler at forhindre Schweiz i at tilslutte sig EU. En af midlerne er at tage afstand fra en tilslutning i den schweiziske grundlov (Bundesverfassung). En sådan forfatningsændring, som befolkningerne i alle kantoner må stemme ja til, vil han nu forelægge folket. Grundsætningen må være: ”Schweiz kan ikke tilræde nogen organisation, som indskrænker vor suverænitet eller sætter den ud af kraft.” Blocher medregner heri også NATO,

Det schweiziske boulevardblad Blick.ch skriver politisk korrekt:
Men SVP har det svært med formuleringen af den tekst, der skal stemmes om: ”Siger vi, at vi ikke kan tiltræde EU – og EU så igen ændrer sit navn, åbner der sig en kattelem.”
Den nu pensionerede statsretslærde Rainer J. Schweizer fra Skt. Gallen erklærer dog til bladet ”Blick.ch” at det er muligt at indskrive noget sådan i grundloven. Men det har ikke megen mening: ”Hvad der står i forfatningen, kan også ændres igen. Det står ikke hugget i sten.”
I øvrigt ville en sådan passus ikke ligefrem forbedre forholdet til EU.
Men det gælder heller ikke så meget om at forbedre forholdene til EU i forslaget. Snarere om sådan forældede ideer som national suverænitet, uafhængighed, frihed etc.
Her er partiets tidligere indsats imod medlemsskab af EU i 2001:


Schweiz er det mest demokratiske land i Europa, eftersom de har folkeafstemninger om alle vigtigere beslutninger. I 2001 stemte man om tilslutning til EU og det blev et stort Nej. Schweiz havde – modsat Danmark – holdt sig så længe fra EU, at EU´s sande ansigt kunde skimtes i de politiske tåger. En valgbrochure fra det scweiziske folkeparti (SVP) i 2001 bad vælgerne overveje følgende spørgsmål:

Vil De betale 15 % mere i moms?
Vil De betale 20-25 % mere i leje
Vil De hvert år aflevere 5 milliarder schweizerfrancs til Bryssel?
Vil De tjene mindre og have større arbejdsløshed?
Vil De miste den stærke schweizerfranc til fordel for en svag Euro?
Vil De ødelægge vort landbrug?
Vil De betale den blomstrene korruption i EU med egne penge?
Vil De fremme kriminalitetsturismen?
Vil De overlade Deres frihed og selvbestemmelse til fremmede regeringer?
Vil De offre den schweiziske neutralitet til stormagternes interesser?
Vil De lade stormagterne spille bold med Schweiz?
Vil De for altid og evigt gøre Schweiz afhængig af en centraliseret magt?
Vil De dømme Schweiz til at være en politisk ubetydelig nation?

80 % af schweizerne stemte NEJ til EU.