juli 14, 2010

Pattemænd


Med de absurde og perverse tanker muhammedanerne lægger for dagen (se bloggen her 9.7.2010) kan de ikke forvente andet end spydigheder og opgivende rysten på hovedet. Hvordan kan de tro, at civiliserede folk kan acceptere så frastødende idéer?

Er pattemænd løsningen?

Som omtalt fornylig foreskriver én af de allermest respekterede hadith'er (beretninger om Muhammeds liv og gerninger) at en ikke-beslægtet mandsperson kan få lov til at opholde sig sammen med husets kvinder, såfremt han har drukket brystmælken fra én af dem.

Dette er ikke pjat, men ramme alvor! En højt agtet islamisk lærd Sheikh Abdul Mohsin al-Abaican, rådgiver ved Saudi-Arabiens kongelige hof, har udstedt en fatwa, som fastslår, at kvinder kan give deres mælk til mandlige kolleger for at skabe en grad af moderlige relationer og omgå det strenge religiøse forbud mod at ikke-beslægtede mænd og kvinder omgås hverandre. Hvis en mand tit kommer ind i et hus og kommer i kontakt med kvinderne, bør han gøres symbolsk beslægtet med kvinderne ved at drikke mælken fra én af dem. Ifølge denne fatwa vil handlingen udelukke enhver sexuel forbindelse mellem manden og donor-kvinden og hendes familie.

Sheiken bløder endda fatwa'en lidt op, idet han tillader at manden ikke drikker direkte fra brystet. Det fører til videre praktiske overvejelser: Måske man skulle spørge den lærde imam Abdul Wahid Petersen om det er ok at opbevare mælken fra den/de lakterende kvinde(r) i køleskab. Eller måske nedfryse den? Måske det endda er halal at omdanne produktet til tørmælk, som en taxachauffør blot kan slikke i sig, inden han kører for damen?

Eller er det godt nok at bruge den i flødekarameller?

Desuden må det vel være nødvendigt at specificere hvor meget mælk/mælkefedt/mælkesukker hver fremmed mandsperson skal indtage for at den ønskede beslægtningseffekt opnås.

Disse spørgsmål burde kunne beskæftige muhammedanske "lærde" i ganske lang tid. Men rigtigt anvendt kunne "pattemænd" blive en del af løsningen på de problemer, der uvægerligt vil opstå, når europæerne skal integreres i det kommende muhamedanske Eurabien.

Ellers er ingen vej uden om streng kønsadskillelse og pisk og endda dødsstraf ved stening ved brud på denne regel. Islam er en samlet pakke, som imam Petersen siger. Koranen og traditionen kan og må der ikke rokkes ved! - Så frem med sutteflasken, og husk at lune den!

Vi kunne selvfølgelig også vælge at sende muhamedanerne hjem til deres egne lande. Men det har vi åbenbart uhyre svært ved at finde ud af!


P.H.Bering