juli 13, 2010

Den svenske Vitboken fortsat


Fortsættelse af gårsdagends boganmeldelse af Jan Millds bog ”Vitbok.se – mångkulturellt Facit”

Bogen tager fat på mange af de spørgsmål, som er belagt med tabu af massemedierne og etablissemaentet. Her kan vi bl.a. læse om et nyt fænomen i Sverige, nemlig hvidpixlingen, hvor en sort forbryder pludselig optræder som hvid med teknikkens hjælp. Med konkrete beviser bliver det klart for læseren, at magten har en mistanke om, at ”racisme og fremmedfjendtlighed” ville vokse, hvis folk kendte sandheden om forbryderen, og at man derfor vælger både at hvidprixle ham og kalde ham ”svensk”. Bogen behandler også kort begrebet ”politisk korrekthed” og beskriver, hvordan denne korrekthed giver sig udtryk i virkeligheden. For den, som ønsker mere information om dette politiske fænomen anbefales i øvrigt varmt en anden bog, som også nævnes i Vitboken, nemlig Johan Järvenpääs ” Politisk korrekthed” som kan købes i Sverigebutikken.

Kapitlet om ældreforsorgen er også højaktuelt. Her tager Milld fat på, hvordan de svenske pensionister bliver diskriminerede og placeres i anden række i deres eget land. Hvorfor er det en rettighed for en ældre med indvandrerbaggrund at bede om personale, der taler hendes eget sprog, men racisme når en ældre svensk beder om en svensk sygeplejer?

Da hvidbogens budskab er let at fatte og desuden sælges for en billig penge, lemper den sig udmærket som gave. Særlig til en, som i god tro stoler på massemediernes billede af dagens samfundssituation. For sådan en kan bogenbidrage til en brutal opvågnen – at det mangkulturelle samfund er både utrygt, skadeligt og ødelæggende, hvad så end massemedierne siger.

Noget som jeg selv satte pris på var bogens enkle diagrammer og de talende billeder. I stedet for 180 sider bare med tekst og lange sætninger har forfatteren indlagt billeder og diagrammer som endnu tydeligere viser budskabet og kendsgerningerne. Hvidbogen indeholder også en del udvalgte citater, både fra etablissementets folk og fra nationalsindede mennesker.

Bogen var en herlig overraskelse for mig. Her findes den sammenfatning som man har ledt efter og den statistik man har spurgt efter. Jeg opfordrer alle til at købe et eller flere exemplarer af Jan Milld seneste værk – bogen behøves for at vække den sovende svensker til live efter årevis af ødelæggende dvale.


Sanna Hill i ”Nationell i dag”

Hvidbogen kan købes på www.sverigebutiken.se

Bogens Pris er 60.- svenske kr.. Portoomkostning til Danmark, Norge og Finland udgør sv. kr. 80.-, så alt i alt koster bogen for skandinaver uden for Sverige 140.- sv. kr.

Se nærmere på

http://www.vitbok.se/boken.html

Der gälder disse oplysninger:

IBAN: SE60 9500 0099 6018 0807 3306

Swift-adress: NDEASESS."