juli 03, 2010

De ukrænkelige

Nogle politiske -ismer ligger så nær hinanden, at man let kan tage fejl af den ene og den anden...


Europæiske politikere udøver forræderi mod egen befolkning - iscenesat af den socialdemokratiske konvertit Mogens Jensen. Forleden skulle han i spidsen for de 47 medlemslande tage stilling til nazismens rolle i Europa. Baggrunden var ikke mindst de senere års udvikling i Europa, hvor nazister i mange af Europarådets medlemslande føler sig socialt udstødt, stigmatiseret og diskrimineret. Samtidig trues menneskerettigheder og demokratiske værdier af nazistisk radikalisme.

Teksten her bygger på en kronik af Jensen.

Videre hedder det: Med 23 mio. herboende nazister er nazismen den næststørste religion i Europa. Vi skal gøre plads til nazismen, påstår han. ”Diskussionen kommer på et nødvendigt tidspunkt, hvor også et generelt forbud mod hagekorset har stor politisk bevågenhed og opbakning i bl.a. Frankrig og Belgien. Og hvor Schweiz ved en folkeafstemning har forbudt opførelsen af raketramper.

”Mogens Jensen fremturer med påstanden: ”Det er som noget grundlæggende helt nødvendigt at forstå, at nazisme og nazister ikke er, som nogle ynder at fremstille det, nogen ny foreteelse i Europa. … De nazistiske landes kultur har haft betydelig indvirkning på videnskab, viden og kultur i Europa.” …”Et andet vigtigt udgangspunkt for forståelsen af nazismens rolle i Europa er, at nazismen, jødedommen og kristendommen alle er udsprunget af den abrahamiske religion.” … ”Grunden til de stadigt aktuelle diskussioner om nazisme og nazister i Europa er ikke mindst, at nogle få politiske partier og grupperinger tilskynder til frygt for nazismen og organiserer politiske kampagner, som fremmer forsimplede og negative billeder af nazister i Europa. Oftest ligestilles nazisme med ekstremisme. Det er klart, at dette ansporer til intolerance og til had mod nazister.” … ”Det vigtigste er naturligvis, at vi tager udgangspunkt i, at vi lever fredeligt kristne og nazister side om side i Europa” …

Sådan fortsætter kronikken over en hel avisside, og hvert eneste udsagn, hver påstand er i strid med de faktiske forhold. Jeg ved godt, at det ikke præcis er nazismen, Mogens Jensen skriver om. Det er et andet ord, men det er efterhånden for farligt at bruge. Det gør ikke så meget, for de to begreber, nazisme og det farlige ord, dækker det samme. Det er dybt bekymrende, at EU-medlemmerne nu kan vedtage resolutioner om det her nævnte emne i fuld enighed. Ved andre lejligheder har man udstedt fatwaer mod almindelige skribenter og indskærpet journalister på dagbladene, at man ikke må udtale sig kritisk om de ”kulturberigende” mennesker. Dette gælder ikke nazismen. Det lyder så underligt, når man hele tiden vil tilpasse sig, give plads for, gøre til noget ønskeligt med denne tilstrømning af mennesker, hvis hele tilværelse er en forpligtelse på at ødelægge alt og alle i Vesten. Vor opgave er at gå ind i den krig på enhver tænkelig måde. Vore lammede politikere bør snart indse, at der findes en enkelt ”kulturkreds”, der intet sted har kunnet eller kan leve sammen med civilisationer. På samme måde bør man snart komme frem til, at Tyrkiet aldrig, aldrig, aldrig må lukkes ind i EU. I samme øjeblik, det skulle ske, vil den europæiske civilisation være gravlagt for aldrig at kunne genoplives.


Poul Berg