juli 08, 2010

Der kræves årvågenhed...


Man kunne fristes til at tro, at Schweiz havde forudset de islamiske folks invasion og deres besættelse af Europa (med europæiske EU-politikeres hjælp!!!), eftersom den schweiziske stat lod husomdele et skrift om ”Den anden Form for Krig”. Men det var ved udgivelsen i 1973 givetvis møntet på Sovjetunionens intense propaganda og foretagsomhed under Den kolde Krig, og hvad deraf kunne følge.

”Den anden form for krig er så farlig, fordi den ikke umiddelbart bliver erkendt som krig. Krigen er kamoufleret. Den udspiller sig under dække af fredstilstand og skjuler sig under formen af indre omvæltning. Begyndelsen er ringe og tilsyneladende harmløs – slutningen er så bitter som selve krigen.

Ved denne form for krig kan imidlertid selv et lille folk hævde sig overfor en stor modstander. Det er ikke tal og materiel, som er udslagsgivende, men årvågenhed og indre modstandskraft.”

Sådan indledes bogen for derefter side for side at fortælle hvad ”fjenden” gør, og hvad vi så bør gøre. Træk for træk.


Vi er i den sidste halvdel af bogen!