juli 07, 2010

Rejsecirkus Brüssel-Strassburg tur retur tur retur

PRESSEMEDDELELSE fra Strasbourg, onsdag den 7. juli 2010/ kaho

Morten Messerschmidt til kolleger: Boykot arbejdet i EU-Parlamentet indtil rejsecirkus ophører. Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, vil opfordre til en boykot af al aktivitet i EU-Parlamentet, indtil der foreligger en plan for afviklingen af det milliarddyre rejsecirkus, som er resultatet af, at tolv samlinger i EU-Parlamentet hvert år skal afvikles i Bruxelles. Både Morten Messerchmidt og hans kollega fra Dansk Folkeparti, Anna Rosbach, vil desuden underskrive en opfordring, som er fremsendt til Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy af den italienske EU-parlamentariker Amalia Sartori, hvori præsidenten anmodes om at give afkald på Strasbourg som hjemsted for EU-Parlamentet."I en tid, hvor EU hver dag mister folkelig opbakning, forstår jeg ikke, at man fortsat vælger at skyde sig selv i foden og bibeholde det absurde rejsecirkus, som er nedfældet i traktaten - men som altså stadig ikke er hugget i en stentavle på Sinaibjerget. De månedlige lastbilkaravaner mellem Bruxelles og Strasbourg, er et af de mest upopulære træk ved EU," siger Morten Messerschmidt. "Mens europæerne må spænde livremmen ind som følge af den økonomiske krise, er alle økonomiske love suspenderet inden for EU-systemet, og man lader som om, verden uden for slet ikke eksisterer. Det koster 1,5 milliarder kroner om året at opretholde de 12 årlige rejser frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Hertil kommer en betydelig belastning af miljøet. Det må ophøre nu,” siger Morten Messerschmidt.