juli 08, 2010

I FYR OG FLAMMER

Europa brenner! I franske og tyske storbyer skjer det, natt etter natt: grupper, bander av ”nye landsmenn” lar biler, hus, offentlige bygninger gå opp i flammer. De som hevder å ha greie på slikt skylder på frustrasjon, på raseri over at vertsfolket ikke tilpasser seg raskt nok.
Vi har fått kjenne brannlukta også hos oss. Mennesker, som etter årelang statsfinansiert kamp for å tvinge seg til varig opphold og livsvarig underhold i vårt land setter fyr på mottakene, har så langt provosert frem én rimelig reaksjon: forlegg dem i telt til det er ordnet med uttransporteringen. La meg supplere: Trekk lommepengene deres, og løsepengene politikerne bevilget til ny start i deres hjemland, til delvis dekning av de millionskadene de på pure faenskap har anrettet, ”nidstengene” de reiste før avreisen. Det er provoserende at mennesker som har sneket eller presset seg inn i landet vårt skal ha titusenvis kroner i belønning for å dra seg hjem igjen.
Hærverk, brannstifting og vold er naturlig reaksjonsmønster hos disse menneskene. Selv opplevde jeg under besøk i Abidjan at universitetet brant ned, et praktbygg, en gave fra den franske stat, ett av de krampeaktige tiltakene franske politikere presset skattebetalerne til å finansiere for å opprettholde fransk prestisje i Afrika. Årsaken, påskuddet, var en minimal prisøkning i den subsidierte studentkantinen. Det er et aggresjonsnivå, en latent vilje til vold og hærverk som vi har fått lære å kjenne, og som vi vil få oppleve mer og mer etter hvert som politikerne fyller på med fremmedkulturelle.


Fot: asylansøgere brænder modtagelsesbeboelsen af tæt på tør nåletræsskov i Norge.Når skal de våkne?

BJARNE DAHL

HØVIK 070710