september 14, 2007

Välfärd - vad är det?

Jag ser i bladet ”Veteranen” , att en Margit Ferm från organisationen SPES (”Håbet”) arbetar på, att självmordsantalet bland äldre skall ner.
SPES tycks generellt anse självmord för en olycka, framkallat av depression eller missbruk. Det kan det vara, men det är inte givet, och minst kanske just bland äldre människor. Enligt SPES rör ”äldres självmord sig ofta om brist på fungerande välfärd”. Har äldre självmördare
sagt det, och vad menade de?

Vad menas överhuvud tagit med ”välfärd? Menar vi alla det samma? Personligt menar jag, att ”välfärd” skall innebära att komma ut av tillvaran på ett anständigt sätt, utan at ta ifrån gamlingarna deras värdighet och myndighet. Det är ovärdigt och förnedrande för en människa, som har levat och verkat i många år, att bli torkat i rumpan av en främmande människa och vänt runt i sängen som ett bylte för att undvika vätskande liggsår. Skall det kallas välfärd? Eller humant?

Varför kan man inte prata om döden helt vanligt? Är den obehaglig? Att prata om döden och speciellt självmord anses ofta för tabu. Om också SPES omedelbart ger uttryck för, att detta kan vara fel, understryker de dock tabut när de undviker ordet ”självmord”. De vill kalla det ”suicid” (med engelskt uttal?). Varför? Blir den självvalda bortgången annorlunda på engelska? Döden är det ändå säkre här i livet. Det ändå, som vi från barnsben vet existerar. Personligen fattar jag inte ångesten för tal om eller för döden själv. Mera för övergången, som just (?) med anledningen av ”välfärd” kan vara långdragen och smärtfull. Man skiljer i psykiatrin mellan självmord i affekt över något och så den helt medvetna handlingen. Bland äldre är den senaste nog ganska vanlig (statistik?).

”Att se ett självmord som ”ett psykiskt olycksfall”” hälsar Margit Ferm och SPES välkommen i regeringens kommande proportion för att förebygga självmord.
Låt de gamla göra, som de vill. Lytt till dem, båda dem med ångest och dem, som ser fram till döden som en bra avslutning på livet. Människorna är inte lika! Och ålder gör kanske - särskild rörande detta ämne - en stor skillnad. Ta inte den personliga friheten från de gamla. Omyndigförklara dem inte!
"Metamorphose"
Skulptur ved
Allinge Kirke af
Arne Ranslet.