september 19, 2007

Søkrigen mod englænderne 1807-14

Kanonbådene byggedes efter svensk model. Ialt 157 kanonchalupper og 69 kanonjoller. Befolkningen stod sammen og offerviljen var stor. Man skænkede slægtsklenodier, penge eller materialer. Livet var hårdt på de åbne kanonbåde, men så meget større var glæden, når kapringerne lykkedes.
Det største kup under søkrigen var på 47 engelske handelsskibe, som indbragte 7,5 millioner rigsdaler på auktion. >


For at få Napoleons spanske hjælpetropper over Storebælt 1808 blev linieskibet Prins Christian Frederik dirigeret til Storebælt, men mødte sin skæbne ved Sjællands Odde...
”De Snekker mødtes i Kvæld på Hav. Og Luften begyndte at gløde...”. Den engelske overmagt var for stor. I Grundtvigs vise ”Kommer hid i Piger små” mindes Peter Willemoes.