september 14, 2007

Peyman underskriver kapitulationen 7.sept. 1807

Vi blev ikke færdige med ulykkerne, der væltede ind over os under Napoleonskrigen.
Det sidste billede var ruinerne af Frue Kirke m.m. , set fra Gråbrødre Torv.Universitetsbibliotheket lå i 1807 påTrinitatiskirkens rummelige loft.


Man reddede vigtige ting ind i Rundetårn, men var i øvrigt så heldig, at biblioteket kun i ringe grad blev beskadiget. En bombe ramte og ødelagde en bog, som sjovt nok hed ""Defensor pacis" (Fredens forsvarer).
Den engelske overkommando havde indlogeret sig på Hellerupgård.
(Lyststedet var bygget af handelsmanden Erich Erichsen, som også stod for Erichsens Palæ, der siden skulle blive til Handelsbankens hovedsæde).


Her foregik forhandlingerne om kapitulationen.

Kronprins Frederik (6.) , som under hele angrebet på København havde opholdt sig i Kiel, blev rasende over kapitulationen og englændernes krav på udlevering af flåden. Admiral Bille ville ikke underskrive kapitulationen, så general Peymann stod alene . Frederik (6) lod ham stille for en krigsret, som dømte ham fra ære, liv og gods. Dommen ændret bagefter.