september 28, 2007

Djævlens BibelSveriges måske mest utrolige krigsbytte, udlånes for tiden til den by, hvorfra det blev røvet for lidt over 350 år siden, nemlig Prag. Ved slutningen af trediveårs-religionskrigen 1648, plyndrede de svenske tropper bl.a. Bøhmen, og kom over hele kejser Rudolf den Andens bibliotek og dermed også Djævelsbibelen eller om man vil Codex Gigas (=gigantiske håndskrift), det største middelalderhåndskrift i verden!

Det er en enorm bibel, der måler 90x50 cm og er 22 cm tyk og indeholdt oprindelig 320
sider i pergament af kalve- eller æselskind og vejer 75 kg. 8 af disse sider, som vistnok indeholdt Benediktinernes klosterregler, er blevet fjernet, men man ved ikke af hvem.
Bogbindet var af træ, klædt med læder og udsmykket med metalornamenter.
Værket er angiveligt skrevet i Benedektinerklosteret Podlazice ca. 1204-30. Kapitlernes indledningsbogstaver er illuminerede i rødt, blåt, gult, grønt og guld, og desuden er der to helsides billeder, et af Jerusalem og et af djævelen, som har givet navn til værket.

Siden pantsattes bogen af de fattige benedektinere til Cistercienserklosteret Sedlec, men købtes tilbage af Benedektinerne i Brevnov. Den ansås dengang for en af verdenens underværker, og det hed sig, at den var skrevet af en munk, der på grund af en overtrædelse af klosterreglerne eller anden syndig handling var lukket inde i sin celle til straf. Han påkaldte djævelen, og med dennes hjælp blev bogens skrevet på een eneste nat.

1594 lånte kejser Rudolf den Anden Djævelsbiblen til sit bibliotek, men glemte åbenbart at tilbagelevere den. Han var jo, som vi husker, ganske interesseret i videnskab og tog imod Tycho Brahe, da denne faldt i unåde hos Chr. 4.

Codex Gigas indeholder foruden bibelen flere andre vigtige

historiske skrifter.

Efter 30-årskrigen indlemmedes det svenske krigsbytte 1649 i bogsamlingen på Stockholms Slot. Da dronning Kristina abdicerede og sagde farvel til kongeriget Sverige for at slå sig ned i Rom tog hun flere håmdskrifter med sig, men ikke kæmpebogen. Ved slotsbranden 1697, blev den kastet ud af vinduet, hvorved en person skal være kommet til skade. Om det er sandt vides ikke, men bogbindet led overlast.

Nu har Sverige lånt bogen til en udstilling i Prag.
Det famøse billede af djævelen er 50 cm højt. Han bærer kløer både på sine oprakte hænder og på fødderne. På hovedet har han noget, der umiskendeligt ligner en turban, op af hvilken der stritter to horn, og ud af munden hænger der to tunger.

Kan det tänkes, at benediktinermunken er blevet inspireret af Muhammed?