september 07, 2007

Rondelhunde og andre hunde.

Det er rigtigt godt, at Lars Vilks tegnede sin rondelhund, for derved blev flere ting meget tydeligere.
Når man ind imellem har spurgt imamer, om tanken var at indföre sharialovene i vort land, svarede de åbent: ja, når vi får magten.

Alligeve var/er der utrolig mange, som ikke synes at have forstået denne overhængende trussel for vore efterkommere og vort land. Vi har levet så længe under fredelige vilkår, at vi har svært ved at fatte, at det ikke bliver ved, at man nu som før må kæmpe for sine frihedsrettigheder.

Da man nu hørte oprørt og højlydt knurren og gøen fra indvandrergrupper og trusler på livet imod Lars Vilks, kundgjorde islamiske landes ambassadører, at de ville fremsætte krav til Sverige: man skulle ændre landets love.

Det er absurd!
En kunstner laver en tegning. Nogle kan ikke lide den. Hvorpå en fremmed magt kræver, at Sverige ændrer sin grundlov...!

Nu har Sveriges statsminister fået raget de aktuelle kastanjer ud af ilden, men dermed er det næppe gjort.
Jagten på rondelhunde er gået ind, så lad ikke Deres hund besørge dér!