september 22, 2007

Sveriges Tragedie 52 Hvad kan vi gøre?

Har mafiaen foden indenfor i EU´s højborg?
Trods EU-revisorerne, Connolly og Buitenens årelange granskninger og
afsløringer af skinfakturer, nepotisme og bedrageri inden for EU, har
det aldrig ført til erkendelse og ændring af forholdene. EU-ledelsen
talte udenom og forsøgte i stedet at klare det på anden måde: Connolly
blev fyret, og Buitenen forsøgte man at bagvaske som sindslidende. EU
fortsatte uforstyrret sine mafiametoder. Så sent som i 2003 krævede det
svenske EU-parlaments-medlem Sacredeus forgæves en uvildig undersøgelse.
Derpå afgav han sam-men med 63 andre EU-parlamentariker et mistillidsvotum
til de suspekte EU-kommissærer for at fremtvinge et ansvar i kommissionen.
Men - EU havde andre regler, hed det: enten måtte mistillids-votumet gælde alle kommissionærer eller - ingen! (Sic!) HVORFOR gik det, som det gik?
Hvordan kunde Sverige havne i den suppedas, hvor de befinder sig?
Du finder svaret i EU, dets bagmænd og dets politikere.
Det var EU, som åbnede for kæmpeinvasionen fra de islamiske lande.
Tja, hvordan kunde tyskerne dog lade Hitler komme til magten?
· stemme på ham?
· og hvordan kunde europæerne overgive magten til araberne?

Hvad kan vi gøre?
1) Skal vi bare underkaste os islam som dhimmier? Ved du, hvad det
indbærer? Læs om det.
I så fald kan vi anvende Glistrups*) telefonsvarer: ”Vi kapitulerer, vi
kapitulerer, vi kapi...”
Det synes svensk forsvar at være helt med på. Deres nedskæringer er
utrolige, fordi de mener, at faren fra øst, fra Sovjet, er overstået.

2) Forkundskaber er nyttige. Læs om Muhammed, Koranen, andre islamiske
hellige skrifter og om forskellige islamiske fraktioner

3) Læs verdenshistorien om islams erobringer.
Husk at det altid er sejrherren, der skriver historien.

4) Sæt dig ind i propagandametoder. Vær altid skeptisk. Lær at læse
mellem linjerne. Undersøg altid, hvilke holdninger, der ligger bag den,
der udtaler sig (politisk tilhørsforhold?)

5) Bemærk, hvem propagandaen tager sigte på. Det er i vid udstrækning
på børn og unge. De er lettest at manipulere med, fordi de endnu ikke har
så megen erfaring og indsigt i verdens fortrædeligheder, men gerne vil
tro det bedste om sine medmennesker. Og de er fremtidens vælgere og
politikere, der skal bestemme landets politik og tilhørsforhold.
Styrk derfor familiebåndene. Giv dig tid til at finde ud af, hvad der
foregår omkring dit barn: i børnehaven, i skolen, på fritidshjemmet, på
ekskursioner, med kammeraterne. Hvilke bøger får de læst op? Hvilke
skal de selv læse i skolen? Hvilke film og foredrag er de til?
Vi har jo set, hvordan man kan opdrage børn i diktaturer som under
Hitler, Stalin, Mao etc. Selv på hjemmebane fandt en lignende politisk
indoktrinering sted, ofte uden at forældrene vidste det: 68´ernes
kommunistbegejstring kom ikke af sig selv! Og det er stadig den, vi
lider under.


Som nævnt tidligere udkommer bogen snart på svensk