september 04, 2007

Sveriges Tragedie 43 fortsat. Dyr Fiasko

Sveriges tidligere regering satsede uhyre pengesummer på kampen mod racisme. Fra 2002 til efteråret 2006 således 180 millioner kr. til forskellige organisationer. Halvdelen af de kæmpebeløb, som paraplyorganisationen ”Centrum mod Racisme” (CMR) fik, gik til rejser, hotelophold og et dyrt 180 kvadratmeter stort, nyrenoveret kanceli i Stockholm med tre ansatte og en elvemands bestyrelse! Hovedansvaret for arbejdsinsatsen lå dog på andre organisationer. Centret oprettedes af daværende integrationsminister Mona Sahlin, men lagdes senere under demokrati-, storstads-, integrations- og ligestillingsminister Jens Orback.
Myndighederne får normalt nedsat statsbidragene, hvis de ikke anvender pengene,
men Göran Perssons regering organiserede CMR som en idealistisk forening.
Centret skulle dokumentere diskriminering i samfundet, skrive rapporter til internationale nævn og organisationer samt bekæmpe modstanden mod homosexuelle ”ægteskaber”. CMR behøvede ikke sende ansøgninger for at få ekstra bidrag eller vise kvitteringer på, hvad pegene gik til, da CMR var ”noget specielt”. Og Integrationsværket reviderede ganske overfladisk, ja, ordnede tilmed store ekstra bidrag per telefon, da man ”kender dem godt”. Rigsrevisionen påpegede i 2003 bristende rutiner og retningslinjer i Integrationsværket, og foråret 2005 indledtes en nøjere granskning under rigsrevisor Eva Lindstrøm, men - rapporten stoppedes! (Mærkværdigt!)
Den tidligere politimester i Stockholm, Gunno Gunmo, som fik tilsyn med CMR i justitsministeriet, var kritisk over for deres virksomhed: ”Der er ingen strategi, ingen målsætning eller retningslinjer. Ingen orden og system.” 2003 og 2004 lavede de så at sige ingenting. Først i maj 2005 kom de med en handlingsplan for det indeværende år: en stor kampagne mod lakridsisen »Nogger Black«, en indsats som vakte modstand. Benito Miguel, som var med til at stifte CMR, er også stærkt kritisk:
Kampagnen mod isen skulle bare dække over centrets uvirksomhed! Den nye regering har sat sig for at rydde op i de ca. 550 overflødige og pengeslugende myndigheder, som belaster skatteborgerne. Centrum mot Rasism er allerede blevet lukket.
Kilde: bl.a. »Svenska Dagbladet« 17.7.2005
Torbjørn Nilsson
Reporter