september 08, 2007

Demonstration - så er det nu!

Hvem har nogensinde set ”EU´s hovedstad”, Bryssel uden demonstrationer? Der indkommer hvert år mellem 500 og 600 anmodninger om protestmanifestation mod et eller andet i EU-regiet, i snit altså 2 på alle årets hverdage!

Som det anstår sig et demokrati afvises statistisk set kun een demonstration om året! – altså langt under een %, (af angst for at den måtte indeholde skjulte opfordringer til terror, mord, misbrug af børn eller lignende). I Bryssel er selv de mærkeligste og mest absurde demonstrationer normalt tilladte.

På denne demokratiske baggrund har Bryssels borgmester, Freddy Thieleman, nu lagt op til en rigtig EU-skandale! En dansk, tysk, engelsk demonstration var anmeldt til den 11. september med en protestmarch imod den fortsatte islamisering af Europa og et stille minut i erindring om ofrene. Det lokale politi var indforstået, men borgmesteren var bange for voldsaktioner – naturligvis ikke fra demonstranternes side, for erfaringsmæssigt ved man jo, at borgerlige demonstrationer udgøres af fredelige – tilmed ofte ældre – mennesker.
Nej, men overfald fra muhammedansk side! For over halvdelen af Bryssels indbyggere er af fremmed herkomst, mange fra Marocco.
Han forbød derfor manifestationen og begrundede det yderligere med. at arrangørerne – ifølge borgmesteren - ”ikke troede på at islam og demokrati kunne forenes.”
Aha, for at kunne få lov til at demonstrere i vor hovedstad, skal jeg alltså tro ”på foreneligheden af islam og demokrati”, - sådan som vi jo så tydeligt ser det i Saudi-Arabien eller i Iran?

Men samtidigt som han afviste ovennævnte manifestation, gav han demonstrativt tilladelse til en anden gruppes optræden på selvsamme dato. Den tror, at USA´s regering og jøder stod bag massakren, og det synspunkt vil de fremme.


At man afviser en demonstration med en fuldt legal holdning er en katastrofe, som med al tydelig viser, hvor EU er på vej hen. Det er et grovt angreb på ytringsfriheden. Og dermed på demokratiet.


Baggrunden for skandalen er enkel: borgmester er en födt 68´er og medlem af det største parti i Bryssel, det socialistiske PS, som fjæsker for muhammedanerne. De har 17 af de 47 byrådstaburetter. Af disse 17 er 10 muslimer – altså over halvdelen. Socialistpartiet styrer sammen med Kristdemokraternes 11 mandater, hvoraf to er muhammedanere og 3 er indvandrere fra Sub-Sahara. Kun 13 af disse 28 er indfødte belgiere.
Thieleman er den mest fremträdende. Han hader kristne og udbragte for sin regning ved en större fest en skål for pave Johannes Paul den 2.s död. En fransk borgmester udvandrede fra festen!
Borgmesteren har vist andre slående exempler på sin ”kultur”.

Den ”Islamisering af Europa”, som den anmeldte demonstration ville og vil vende sig imod, er allerede så vidt fremskreden netop i Bryssel, at politiledelsen henstiller til de flamiske politibetjente uden fremmed herkomst, at de undlader at spise og ryge i ramadanen.


Men vil befolkningerne i Europa finde sig islams sharialov? Med udpræget diktatur uden enhver ytringsgrihed, kvindeundertrykkelse, tvangsægteskaber, lemlæstelser af småpiger, ”æres”mord, få halsen skåret over for omvendelse til kristendom, få hugget hænderne af for tyveri, stening af kvinder for utroskab - bevist eller ikke bevist etc. etc. ”Eurabia” er lige om hjørnet! Nu gælder det!