september 23, 2007

Enden på den ulykkelige Napoleonskrig.

Desværre holdt den enevældige Frederik 6 på den gale hest. Napoleons nederlag i Rusland fik Sverige til at slutte sig til England. Napoleonskrigene gik sin skæve gang, Danmark gik statsbankerot og til slut var der ingen udvej længere for. Frederik måtte kapitulere over for Sverige 14. januar 1814 Danmark måtte afstå Norge, men Frederiks fætter, Norges statsholder prins Christian Frederik (senere Chr. 8) var ikke enig:
”At kongen kan tro, at det norske folk godvilligt overgiver sig, at han kan tro mig lav nok til at svigte det nu, det fatter jeg i sandhed ikke.”Eidsvollsforsamlingen 17. maj 1814.

Prinsen sammenkaldte til grundlovgivende forsamling på Eidsvoll den 17. maj. Grundloven blev vedtaget, men da Sverige truede med krig, indså nordmændene, at de var tvunget til at give efter og indgå personalunion med Sverige, men grundloven gav de ikke afkald på. Som alle ved, fejres den hvert år.


Danmarks statsbankerot 1813
betød, at pengeværdien gik ned til
en trediedel. Da der var voldsom
mangel på skillemønt trykkede
staten papirpenge på småbeløb som
1 rigsbanksdaler.

Også nogle handelsmænd fik tilladelse til at udstede sådanne pengesedler. Her er et aftryk af en pengeseddel fra købmand (senere kgl. agent) Johan Georg Galster i Nørre Sundby. Hans initialer står överst i midten.