september 17, 2007

Brev til Reinfeldt - og svar.

2007-09-12 09:50


Till:

Ärende: Dane-gäld?SB2007/6135


Var vänlig diarieför detta brev.
Till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Med tanke på hur Du agerat den senaste tiden mot islam och dess agressiva uppträdande,högljudda krav och hätska utfall mot vår yttrandefrihet undrar jag om Du fått syndapengar eller någon slags bonus och fribrev, för att fjäska för denna fasansfulla religions representanter.
Jag tycker att det är på tiden att Ni politiker ser om Ert eget folk och värnar dem mot dessa fanatiska
invandrare,som egentligen inte har något här att göra,utom att försörjas av skattebetalarna i detta land
antingen vi vill eller inte.
Om Du inte satt Dig in i problemet så ber jag Dig gå in på Islamska hemsidor i Sverige och globalt och läs
vad deras avsikt med att vara här egentligen går ut på!
Eller vill Du inte se sanningen . Är den för vidrig att ta in för Dig så kan Du i alla fall tänka på oss här ute
som kommer att drabbas av denna fasa som kallas islam.
Förbjud denna politiska rörelse att ytterliggare breda ut sig i vårt land.

Eller betalar vi redan Dane-gäld?

Låt mig få föra fram Rudyard Kiplings dikt om Dane-gäld.
Läs orden och begrunda.

Dane-geld.

It is always a temptation to an armed and agile nation
To call upon a neighbour and to say:--
"We invaded You last night--we are quite prepared to fight,
Unless You pay us cash to go away.

And that is called asking for Dane-geld,
and the people who ask for it explain
That You have only to pay them the Dane-geld
And then You will get rid of the Dane!

It is allways a temptation for a rich and lazy nation,
To puff and look important and to say:--
"Though we know we should defeat You,
we have not the time to meet You
We will therefor pay You cash to go away."

And that is called paying the Dane-geld;
But we have proved it again and again,That if once You have paid him the dane-geld
You never get rid of the Dane.

It is wrong to put temtation in the path of any nation,
For fear they should succumb and go astray;
So when You are requested to pay up or be molested,
You will find a better policy to say:--

!We never pay ANY-ONE Dane-geld,
No matter how trifling the cost:
For the end of that game is oppression and shame,
And the nation that pays it is lost!!"

Detta skrevs av Rudyard Kipling för 100 år ca.
är det en händelse som ser ut som en tanke att det var denna man som även myntade uttrycket att "east is east and west is west ,and never the tvain shall meet."


Den rigtige underskrift fjernet af mig her på bloggen

Katinka GlahdOg her er svaret:Från: registrator@primeminister.ministry.se
Datum: 2007-09-13 15:56:19
Till: ..................

Ämne: Ang. Dane-gäld?SB2007/6135Hej!

Tack för ditt e-brev och dina synpunkter till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Det är regeringens uppfattning att våra fundamentala friheter fortsätter vara grundläggande för att också i längden utveckla toleransen i samhället.

Statsministern företräder hela svenska folket och har därmed ett ansvar och en vilja att föra en god dialog med alla berörda parter.

De samtal statsministern fört med olika parter har inte på något sätt inneburit ett hot mot våra friheter. Samtalen har varit både goda och utvecklande och det råder ett brett samförstånd om vikten av att föra en respektfull dialog i dessa frågor.

Med vänlig hälsning,

Markus Nordström
Brevenheten
Statsrådsberedningen