september 20, 2007

Fregatten kan ses på Rosenborg!

Vi blev heller ikke færdige med Napoleonskrigen.

Selvom kaperbådenes besætninger kunne vinde mange penge, havde småkårsfolk det virkelig svært både med mad og varme i det sønderbombede København, som det bl.a. fremgår af Thomas Overskous erindringer.

Myndighederne hjalp vel lidt til med uddelinger af brænde og mad.


Der er rift om brændet! >Den meget afholdte skuespiller H.C.Knudsen arrangerede velgørenhedsforestillinger på Det Kgl. Teater. Her står han selv med en kopi af en fregat i hånden, et sindrigt stykke arbejde, lavet af dansk-norske krigsfanger i England af knoglerrester fra maden, de fik.

Fregatten udstilledes i København og gav 3000 rigsdaler i kassen!

Nu kan den ses på Rosenborg!