september 18, 2007

Al magt til - EuroenSelvom konflikterne har stået på i nogle årtier – først langsomt, så med
stadig stigende intensitet, så er vi bare i begyndelsen af hundredårs
krigen (– eller 700-årskrigen?).

Den første del har hovedsageligt været psykologisk krigsførelse, hvor fjenden har stræbt efter at demoralisere os gennem evindelige klager over påståede ”krænkelser”, tiltagende voldelige overgreb (herunder voldtægter) på enkeltpersoner, fortrinsvis på de svage (gamle, enlige, kvinder, børn), stigende til fatwaer med dødstrusler og terrortrusler.

Alligevel er den rigtige fjende ikke islam. Ligesom 68´erne blev brugt af Sovjetmagten bliver islam brugt af – EU og den storkapital, der står bag i industri og handel.Den Germania-lignende skulptur, der står foran EU-bygningen i Bryssel er meget symbolsk.


En kvindeskikkelse strækker sig fremad og opad. I sin højt løftede højre hånd holder hun – ikke en frihedsfakkel – men et Euro-tegn! Nogle mænd strækker sig ivrigt efter det...

Penge, Mammon – det er det, det gælder. Pyt med den gemene hob. Vi gælder ingenting. Vi skal end ikke underrettes om de quislingagtige rævestreger, vore valgte politiker er rodet ind i.