september 05, 2007

Sveriges Tragedie 44 Exempler på racisme

En udemokratisk rektor
Linda Larsson og Charlotte Bertelsen har gjort noget forfærdeligt!!! De har trøjer med svenske symboler. Tager de dem på i skole, vil de øjeblikkelig blive sendt hjem. Sådan går det på Gullhögskolan i Vårgårda. Rektor har forbudt svenske flag, kongekrone, tre-kroner mærke m.m., siger de. Rektor selv, Per-Hugo Hansson, havde ikke tid at svare på en nysgerrig journalists spørgsmål, så pigerne og den enes mor måtte forsøge at rede trådene ud: Rektor er gået for langt i sin antiracistiver. Det handler jo ikke om trøjer med fremmedfjendske budskaber. Hvis nazisterne og ”Bevar Sverige Svensk” bruger flaget, så er det vel på høje tid, at vi generobrer det.
Forbudet mod fædrelandskærlighed viser sig også på andre måder, siger Linda: vi må ikke synge nationalsangen eller fædrelandssange. Og de der trøjer med en masse gule kroner er også forbudte. Mærkeligt, for mine indvan-drerkammerater bliver hverken stødt over sange eller trøjer. En trøje med amerikansk flag er derimod OK. Ikke på langt nær så anstødelig som det svenske!
Vi skal være stolte over den svenske fane, mener Lindas far. At forbyde svenske symboler er ikke nogen god måde at bekæmpe fremmedfjendskhed på.
Malteserkorset
På Astradskolen i Ljungby (Småland) har elever moret sig med at tegne malteserkors. Hagekors er jo forbudt (men det går som når børn bygger dæmninger ved bækken: vandet finder andre veje). Malteserkorset blev bandlyst af skoleledelse og forældreråd.
Men nu blev Johannitterordenes storkommandør Thor von Rahden oprørt.
Korset er Johannitterordenens symbol, registreret overalt i verden. Ordenen er kris-tendommens ældste hjælpeorganisation. Den oprettede hospital for pilgrimmene i det hellige land 1070. Da broderskabet senere blev en ridderorden, som kæmpede mod de vantro arabere og osmanner, blev de fordrevet til Malta. Deres mærke kaldes derfor Malteserkorset. Johannitterordenen kunne ikke være tjent med, at skolen sammenblandede deres ordenskors med nazisme. Von Rahden ville have en undskyldning.
Ellers måtte man gå rettens vej. Rektor Gunnel Henriksson svarede ikke (hvad der ikke er ualmindeligt hos svenske myndigheder). Så opfordrede Von Rahden den svenske afdeling af ordenen at henvende sig til ordenens protektor i Sve-rige, kongen selv. - Rektor bakkede lidt: ”Vi forbyder ikke korset som sådant, men bare måden, det anvendes på,” - men ”det ville da være hyggeligt at møde kongen... ” (Kilde: avisen Smålänningen 21.3.06).