september 05, 2007

For pengenes skyld...

En lantbrukare och ”ledamot i Arla-Foods högsta beslutande organ” är arg och förbannad över Lars Vilks Rondelhund. Därför att han, Berglund har haft en förlust på 100 000 kr. för bristande försäljning av mjölkprodukter till Mellanöstern under den så kallade danska Muhammedkrisen. Och nu är han räd… att förl..
Hur hemskt! Vilken förlust!
Här har vi igen en person, som först och främst tänker på pengar. Han tänker inte på, om svenskarna tycker om att underkasta sig islams ideologi och anta deras religion och sharialag. Med undertryckte kvinnor, gömt i stora tältar med eller utan ögon, (tvångs)gifta kvinnor, som ska stå till rådighet med sex varje gång det passar deras herrar och makar, kroppslig stympning av småflickor, taquia-tal, dhimmistatus, misshandling och ”äres”mord”. De, som konverterar till kristendom ska få halsen skuren av etc.etc.
Jo, genom erfarenhet och läsning vet vi utmärkt hur ”människor i Mellanöstern tänker” Och sådana förhållanden vill vi inte ha. Om du inte tycker om det samhälle, som våra förfäder har kämpat sig fram till med umbäranden och seg vilja, så ta dina kor och res ner till Mellanöstern.
Du tycks mena, att ”chefredaktören (för Nerikas Allahanda) inte har någon känsla för vad som skapar fred, förståelse och samförstånd mellan världens folk”. Du hör tydligen till de naiva godtroende människor, som inbillar sig att bara man underkastar sig alla de krav som en främmad makt framför, så har man evig fred. - Kanske i vår tid. Så kan våra barn och barnbarn se, hur de klarar sig sen. Läs världshistorien Berglund och bli klokare.

Vad angår Arla, så har de ett dårligt renommé i Danmark, inte bare i anledning av deras uppförande under den danske Muhammedkrisen, men också för tidigare olagligheter, för vilka de blev dömd (men inte glömd!).