september 02, 2007

Bombardementet 1807


Set fra Frederiksberg (?)
Thomas Overskou skriver levende om oplevelserne og stemningen under bombardementet. Lån bogen på biblioteket!

Bl. a. fortæller han, hvordan en bombe den første aften sprang i luften og faldt ned i et lille skur i gården, hvor værten havde et svin stående. Forskrækket foer dyret over ruinerne og ud i Studiestræde og rendte ad Frue Kirke til. ”Midt under den frygtelige Bomberegn, som netop der faldt allerstærkest, løb Værten og han Pige efter Svinet, fangede det, toge hver fat i et Øre paa det, førte det tilbage i Triumf, slæbte det op ad Trappen til første Sal og arresterede det i Kjøkkenet til en aabenstaaende Lailighed, som Beboerne allerede vare løbne fra.”

Han giver videre en levende beskrivelse af de frygtelige timer, beboerne tilbragte i angst og jamren, med anråbelse af Vorherre, oplæsning af salmevers etc., hidsig tyssen paa dem, der bandede, afbrudt af angstskrig og skraalen naar bombenedslagene rungede.

Thomas´s mor er en fornudtig kone. Hun indser, at dér i ”Noæ Ark” kan de ikke bliver. De må se at redde sig hen til deres far i sukkerhuset i Lars Bjørns Stræde.

”Hun gav os to Klædningsstykker paa af hver slags, saavidt hun havde dem, stak en sølvspiseske, som jeg ahavde faaet i Faddergave – den eneste Kostbarhed, hun eiede – i Lommen, pakkede nogle nødvendige Sager i to, smaa Bylter, hvoraf jeg fik den ene, og hun elv beholdt den anden i et Baand over Skulderen, og sagde: ”Saa, Børn! Vi vil ikke gaa fra ”Arken”
uden der skulde komme Ild paa, men saa maa vi see at vinde hen til Faer i Larsbjørnsstræde.”
Maleri af Eckersberg. Bomberne regner ned. Frue Kirke brænder. Det er set fra Landemærket. Til venstre ses Rundetårn og Trinitatis Kirke som silhuetter.


T.v. udsnit af Eckers-bergs billede t.h. fra Landemærket. Længst nede t.v. ses Regensen
En vægter forrest går i knæ af forskrækkelse. Hesten, som transporterer vand i en vandtønde på en sluffe t.v. i billedet stejler. En person dræbt.