september 29, 2007

VOV! Våga er fram!

En person udklædt til satan med maske og horn, pistol i højre og koranens dødstruende tekst i venstre (den næve, som er mindreværdig) truer alle svenskere, eller rettere alle rettænkende nordboere på livet. Disses ledere er svage og eftergivende – ikke mindst for guden Mammons
og egen skyld.

Der tales om rondelhunde og andre hunde. Hunde kan være modige dyr og råbe højt. På dansk siger de ”Vov! Vov!” Oversat til svensk betyder det ”Våga! Våga!”

Javisst svenskar! Våga! Och våga igen! I har inget annat val! Därför att ger I efter – likt flera politiker - utan att våga, da har I forlorat allt, - all frihet. Har I tänkt över vad det betyder? Har I sett TV från Burma, detta stängda diktatoriska land, där folk redan för länga sedan har förlorat deras frihet och nu åter försöker att få den igen. Det är lätt att mista sin frihet, men otrolig svårt att genvinna den Är det detta framtidsbild, du önskar för dina barn och barnbarn? Sviker du dem, du fega?