september 30, 2007

Stigende interesse for privatskoler i Sverige


De svenske skoler har de samme bekymringer som de danske – de såkaldte tosprogede elever, som kun er halvsprogede, gr undervisningen vanskelig, hertil kommer mobning etc., og hver tredie lærer udsættes nu for trusler eller vold. Hertil kommer utrolig
mange skolebrande. I 2006 hærgedes 500 skoler af ildebrand i Sverige, i reglen påsatte.
Der kommer stadig flere ansøgninger om at få lov til at oprette friskoler (privatskoler), hvoraf nogle er på kristelig baggrund. Det falder ikke i god jord hos socialdemokraterne og især ikke hos den tidligere kulturminister, Marita Ulvskog, som prøver at sætte en kæp i hjulet.
Hun blev interviewet i Svenska Dagbladet den 11. september. Hun er stolt over, at hun voksede op i et kommunistisk arbejderhjem i Luleå, skrev specialopgave i skolen om Cuba og deltog i Vietnambevægelsen mod USA´s krig.
Måske indså hun – ligesom vor hjemlige Ritt Bjerregaard – at man nok havde større chancer for at komme frem politisk, hvis man gik over i socialdemokratiet, så det gjorde hun.