september 24, 2007

Manipulering med Abraham-historien19.9.07 genfortalte jeg – ud fra bibelens mosebøger - historien om Abraham og hans to sønner. Ismael, som han fik med slavinden Hagar og som han senere smed på porten sammen med moderen, - og Isak som han fik med sin hustru Sara. Ifølge Bibelen sluttede Gud pagt med Abraham og siden med hans ægtefødte søn Isak, og denne pagt skulle være evig. For alle Isaks efterkommere.

Fra Ismael nedstammer araberne ifølge disses egen opfattelse, og fra Isak israelitterne ifølge deres egen opfattelse.

Men da Muhammed dukker op nogle årtusinder senere og dermed koranen, så indeholder denne forskellige reminisenser af Bibelen, som Muhammed har hørt fra jøderne. Muhammed selv kunne hverken læse eller skrive.

Historien om Abraham og hans to sønner er anderledes, bevidst eller ubevidst manipuleret. Sådanne ændringer er der i øvrigt også talrige exempler på i udlægningen af verdenshistorien.

Koranens vers (suraer) 37: nr. 100-113 fortæller om Abraham og hans to sønner uden at gøre klart, hvem der skal ofres. Men muslimske lærde tyder koranen således, at det er Abrahams førstefødte, altså hans og Hagars Ismael, der skal ofres, og at Saras Isak så er en belønning til Abraham for hans blodige lydighed. De muslimske lærde tolker videre, at eftersom det er Ismael, der skal ofres, må Guds pagt med Abraham også gå videre som arv til Ismael og dermed til araberne. Således bliver araberne i egen opfattelse ”Guds udvalgte folk”.
Det er med denne tolkning i baghovedet, at muhammedanerne påberåber sig en ”ret” til at undertvinge alle jordens folk og tage verdensherredømmet i et verdensomfattende kalifat.
Det gør de med al den brutalitet, de har nedarvet fra de gamle guder. Abrahams villighed til at skære halsen over på sin søn gjorde vi os vist ikke mange tanker om som skolebørn. Vi slog os til tåls med, at det var en ”prøvelse”, men nu hvor Mellemøstens islamiske rædsler er trængt ind i vore lande med såkaldte æresmord m.m., har Abrahams handling fået en hel anden symbolik
(for mig som "hedning"). Men troende jøder og kristne har givetvis en anden opfattelse, så de må tilgive mig min udtalelse.

Illustrationen her er fra et skånsk kistebrev. Kistebreve var tryk, som almuen gerne satte ind i kistelåget derhjemme. Mange af dem var med bibelske motiver.