september 17, 2007

Til de sovende!

Det er ingen hemmelighed, at Det islamiske (Muslimske) Broderskab for længe siden (NB med EU´s - og dermed også vore politikeres - stiltiende accept!) udarbejdede en strategi til overtagelse af Europas lande.
Man bør erindre, at Det Islamiske (Muslimske) Broderskab hylder den mest extreme form for Islam og selv i de islamiske lande udgør en trussel for befolkningerne og regimerne.

Her er en del af deres projekt (med sorte typer), og man bedes bemærke, at meget af det er gennemført. Mine egne kommentarer står med rødt.

· Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer; At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og - individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden; Læg mærke til ordene ”åbne alliancer”. Exakt samme strategi brugte/bruger kommunismen. En trofast kommunist uden officielt partimedlemsskab er penge værd både ved propaganda og sabotage!
· Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål; Fra moskéer i Europa (bl.a. i Stockholm) lyder der klager over, at muslimske bestyrelser og/eller imamer bliver trængt ud af muslimske extremister
· Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov; Det Islamiske Broderskab har for længe siden alvorligt vildledt det svenske socialdemokratis kristne broderskab.
· Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod (d.v.s. optræd venligt, indsmigrende, fjæskende, tillidsvækkende)
· Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere; (stenrige sheiker er allerede vel etablerede i den svenske finansverden med fuldtids administratorer og arbejdere)

De næste punkter er givetvis I fuld gang!
· At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;· Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”
· At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;
· Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan; (Til trods for at islam tydeligt har vist os og stadig viser os, at de indbyrdes lever som hunde og katte, stræber de efter et verdensherredømme, hvor alt og alle åbenbart skal inrulleres i islamiske had og barbari)

Nedenstående punkter er delvis gennemført eller under gennemførsel. Husk at man på grund af shariaens lovlige løgn (kaldet ”taquia”) aldrig nogensinde kan stole på en muslim, da man jo aldrig kan vide, om han bruger taquia-taktikken.
· Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.
· Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.
· Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;· At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af processer for konfliktløsning;
· At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål; (de er godt i gang med Europas ”progressive” kommunistinficerede 68´er-generation, jvf. Asmaa. Gamle kommunistsrømmere ser en ny chance for verdenskommunisme i alliance med islam.)
· Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;
(træning af europæiske konvertiter i pakistanske (?) eller andre træningslejre).
· Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;” (I fuld gang!)

NB “Projektet” er udformet i 1982 og har altså allerede 25 år på nakken!!!