september 20, 2007


Læserbrev fra Skåne

Politiske uniformer er forbudt i Sverige

Undertrykkelse
Menneskerettighederne omfatter bl.a. ytringsfrihed og religionsfrihed. Derimod har vi ingen som helst skyldighed hverken at respektere det, der siges, eller religionerne som sådan eller de religiöse budskaber.

Ude i samfundet möder vi idag stadig flere muslimske kvinder med slör eller stadig oftere med heldäkkende fodlang klädning. Disse kvinder kräver med stötte i menneskerettighederne at blive respekterede, når de bärer deres påtvungne politisk/religiöst betingede uniformstöj.

I virkeligheden er disse kvinder levende reklamesöjler for en politisk/religiös muslimsk fundamentalisme, som anbefaler kvindeundertrykkelse og som er fjendtlig indstillet til vort vesterlandske frie, åbne og ligestillede samfund. Med disse kvinder som propagandister og symboler for en indskränket politisk/religiös bevägelse og ofte synlige i samfundet forventer man, at der sker en tilvänning og accept for bevägelsens politisk/religiöse retning.
Disse kvindeuniformer er en grov forulempelse af vore svenske friheds- og ligestillingsidealer. Når disse kvinder udstiller sig offentligt handler det i höjeste grad om forargelsesväkkende opförsel. I Sverige er politiske uniformer desuden ikke tilladt.

Vi skal naturligvis ikke vise de her propagandister nogen som helst respekt, men i stedet råde dem til enten at tilslutte sig vore friheds- og ligestillingsideal eller udvandre til en eller anden muslimsk skurkestat med en samfundsmodel, der passer bedre til reklamesöjlerne.

Ligegyldigt hvordan så har denne politisk/religiöse bevägelse, som disse kvinder präsenterer ikke noget med menneskerettighederne at göre. Menneskerettighederne er et katalog over individets friheder og rettigheder. Muslimsk fundamentalisme er dens direkte modsätning med politisk/religiös undertrykkelse af individet som det dominerende emne.

Derimod har kvinderne naturligvis ret til i almindelig demokratisk orden at argumentere for deres overbevisning og deltage i religiöse sammenkomster.