september 27, 2007

Det vigtigste dokument findes ikke!

Nedenstående er fra bloggen Östra Ölands Fria Horisont 19. september 2007 oversat til dansk

Alle er enige om, at det vigtigste spørgsmål, som Sverige har skullet tage stilling til, er den om EU-konstitutionen (EU-grundloven). Dette dokument findes endnu ikke i sin helhed oversat til svensk.

På grundlag af et dokument, som de fleste ikke kender til, som 98% af de svenske rigsdagsmænd ikke har læst, som det svenske folk ikke har fået del i og som virker hemmeligt på noget vis, skal den nationale suverænitet overgives til en fremmed magt – dette er et statskup og skal kaldes sådan.
Nogle synes, at et statskup er helt i orden. Det gør jeg ikke.

Dette er et svar fra EU-kommissionen:
Nogen fuldstændig tekst af reformoverenskomsten (d.v.s. den genforhandlede (næsten uændrede) EU-forfatning, som Frankrig og Holland forkastede) findes endnu ikke.På topmødet i EU-rådet i juni 2007 enedes man om indeholdet i en ny overenskomst. Teksten fra topmødet findes på denne side.
Målet er, at regeringskonferencen, som indledtes i juli, skal kunne enes om en ny overens-komst ved et møde i Lissabon den 18-19 oktober 2007. Derefter skal overenskomsten ratificeres af samtlige medlemsstater, inden den kan træde i kraft til EU-parlamentsvalget i 2009.

De vigtigste punkter i reformoverenskomsten kan du læse på Rigsdagens EU-oplysning

Også på regeringens webbside hitter du information om reformeringen af EU´s
(konstitutions)traktat http://www.regeringen.se/sb/d/1488

Sigrid Jonason
Den Europæiske Kommissions repræsentation i Sverige.

Det store spørgsmål i international presse med hensyn til Bryssel og EU er, hvornår Belgien bryder sammen som nation; Flamlændere mod Valloner, foreløbigt fredeligt, men det kan snart ændres.

Jeg ser det som et symbol, at staten, hvor EU residerer, balkaniseres, og at spændingerne mellem folkegrupperne tiltager. Vi ser samme udvikling i England, Spanien, snart også i Tyskland og Sverige. Hvor nationernes sammenholdende kraft forsvages, lurer separatismen og modsætningerne, og en atavistisk* regionalisme tager fat, omtrent som stammemodsætninger og slægtsfejder i feudale samfund i samfundssystemer, som er passé for længe siden. Så kan udenrigsminister Carl Bildt få 300 Kosovoområder, som han kan flyve rundt imellem og som kan styres fra Bryssel ved hjælp af 20.000 professionelle soldater i hvert område.
*) Atavisme = genopdukken af nedarvede egenskaber fra fjerne forfædre