marts 01, 2011

Örkenvandring

”Endelig!” - skrev JyllandsPosten som overskrift til lederen 19. februar og sigtede til, at Højesteret dagen før havde afsagt kendelse i sagen om skiftingen, Christiania, og tilkendt Forsvarsministeriet forældreretten over det forkælede barn. 

Christiania-retsagen blev fyrretyve års ørkenvandring.

Højesteret havde dog tidligere – så vidt jeg husker foråret 1976 – dømt besættelsen af Christiania ulovlig og at beboerne derfor skulde rømme området. Men Anker Jørgensens regering var af en anden mening. Man tog sig Højesteretsdommen ad notam, men fastslog samtidigt, at retten ikke havde fastsat nogen tidsangivelse for rømning af arealet og at Christianitterne derfor kunde blive indtil videre. Venstrefløjen af socialdemokratiet og ikke mindst mentalhygiejnikeren Eva Gredal kaldte det et ”socialt experiment”. Hvad experimentet gik ud på, var ikke nøjere defineret. Gjaldt det statistik over, hvor mange der blev narkomaner, hvorlang tid de levede og hvordan?

Mens ophavsmanden til Christiania, journalist Jacob Ludvigsen, uddelte gratis hash på Strøget for at få gang i narkomiljøet, oprettede læge Jørgen Grønbæk i Skive sammen med et par andre gæve mænd, en narkokomité og indsamlede 26.000 underskrifter på en resolution imod narkotika og sendte det til regeringens narkokonsulent, Peter Schiøler. Det skulde snart vise sig, at det ikke var den rette mand, og at mange politikere var venligt stemt over for narkotika.
Landsforeningen for Mentalhygiejne oprettede narkomanbehandlingscenter under ledelse af
Karen Berntsen, skønt hun – efter eget udsagn – intet vidste om narkotika, men anså det for et experiment..Hun accepteree hash og salg af morfin i´centrets køkken. Hun blev dømt ved  byret og landsret for at hemmeligholde oplysninger om kriminalitet. Men dommen blev ikke excekveret, da justitsminister Orla Møller hjalp hende ud af kniben (måske på tilskyndelse fra Eva Gredal?).
Staten støttede Landsforeningens narkomanbehandling med millioner, indtil hele det rådne foretagende blev afsløret. Pengene gik ifølge daværende formand for Landsforeningen til støtte af Christiania. Rigsrevisionen blev koblet på og Landsforeningen for Mentalhygiejne opløstes i 1976.